Pomost przy zamku, restauracja rybna, hotel SPA&WELLNESS - szczecinecki plan rozwoju turystyki

  • KW
  • 2017-01-20 11:56:31
Pomost przy zamku, restauracja rybna, hotel SPA&WELLNESS - szczecinecki plan rozwoju turystyki
  • Foto: wizualizacja pomostu Urząd Miasta Szczecinek/TV Gawex

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się 30 stycznia, radni zajmą się między innymi projektem uchwały dotyczącej przyjęcia ''Planu działań Miasta Szczecinek w zakresie rozwoju turystyki''. Dokument zawiera syntetyczny opis poszczególnych zadań i działań powiązanych ze sobą, planowanych do realizacji na obszarze Szczecinka zarówno przez miasto, jak i przedsiębiorców.

Jak czytamy w planie działania, został on stworzony na potrzeby wsparcia finansowego, „Plan Działań” w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Stwarza on miastu możliwość do poczynania spójnych przedsięwzięć, które łącznie będą tworzyć produkt turystyczny. Przedmiotowy plan działań zawiera opis planowanych przedsięwzięć przez różne podmioty, które będą kreować nowe produkty turystyczne oraz rozwój istniejących produktów na bazie potencjałów endogenicznych naszego regionu. Efektem owego wsparcia będzie wzmocniony lokalny rynek pracy i rozwój przedsiębiorczości.

Poniżej prezentujemy listę przedsięwzięć, które znalazły się w planie rozwoju szczecineckiej turystyki.

Przedsięwzięcia proponowane przez Miasto Szczecinek:

1. Rozwój szczecineckiego produktu turystycznego poprzez budowę wielofunkcyjnego pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko - w ramach projektu planuje się budowę wielofunkcyjnego pomostu stałego z możliwością cumowania jednostek pływających (tramwajów wodnych, kajaków) wraz z przyczółkami i tarasem widokowym przy Zamku Książąt Pomorskich oraz rozbiórkę sąsiadującego pomostu pływającego z przebudową przyczółka wraz z wykonaniem towarzyszących urządzeń budowlanych. Obiekt będzie budowlą nawodną o wyniesionej ponad lustro wody części użytkowej pomostu i tarasu widokowego. Przy projektowanym pomoście oraz na tarasie widokowym zlokalizowano leżanki parkowe, trwale mocowane do podłoża. Planuje się również ustawienie 2 okalających istniejące drzewa ławek w formie okręgu. Na pomoście usytuowane zostaną stoliki i krzesła. Przewiduje się również budowę ciągu pieszego powiązanego z istniejącymi nawierzchniami utwardzonymi. Celem inwestycji jest uatrakcyjnienie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z funkcją rekreacyjną i wypoczynkową na terenie zlokalizowanym przy Centrum Konferencyjnym Zamek. Szacowana wartość brutto projektu wynosi około 2 500 000,00 zł.

2. Uzupełnienie sieci trasy rowerowej w obrębie miasta Szczecinek w ramach "Koncepcji tras rowerowych Pomorza Zachodniego" - głównym celem projektu jest rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie koncepcji docelowej spójnej sieci rowerowych tras głównych i tematycznych w województwie zachodniopomorskim. Projekt będzie stanowił podstawę do spójnej realizacji tras rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, poprzez uporządkowanie inicjatyw – polegające na wpisaniu ich w kontekst regionalny, ponadregionalny i międzynarodowy. Trasa Pojezierna prowadzi przez najbardziej malownicze obszary Pojezierza Pomorskiego i łączy największe jeziora Pojezierzy: Myśliborskiego, Choszczeńskiego, Ińskiego, Drawskiego i Szczecineckiego.

3. Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez odremontowanie zabytkowego budynku zaplecza plaży miejskiej w Szczecinku - projekt będzie polegał na przebudowie zabytkowego budynku zaplecza plaży miejskiej w Szczecinku. Z oceny stanu zachowania zabytkowego zaplecza plaży miejskiej w Szczecinku wynika, iż budynek ten wymaga wykonania gruntowego remontu. Prace remontowe będą polegały na rozbiórce całej konstrukcji drewnianej, naprawie wszystkich ujawnionych uszkodzeń, wymianie uszkodzonych betonów podmurówki/fundamentów, wykonaniu izolacji, wymianie stolarki otworowej oraz przywróceniu stanu pierwotnego z nowych materiałów. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki w regionie, a także do zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez ochronę budynku w obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako Park Miejski w m. Szczecinek. Szacowana wartość brutto projektu wynosi około 850 000,00 zł.

4. Wzmocnienie roli turystyki wodnej poprzez budowę szlaku żeglarskiego łączącego jezioro Wilczkowo poprzez Trzesiecko z jeziorem Wielimie - projekt będzie polegał na przebudowie kanału Wilczkowskiego (około 500m) łączącego jezioro Wilczkowo z jez. Trzesiecko oraz rzeki Nizica (potocznie Niezdobna) o długości ῀2,3 km, wypływającej z jeziora Trzesiecko w Parku Miejskim w Szczecinku, przepływającej przez miasto, nieużytki i uchodzącej do jeziora Wielimie, w celu przystosowania jej do pełnienia funkcji szlaku wodnego (kajakowego, żeglarskiego). Realizacja przedsięwzięcia wzmocni oraz poszerzy ofertę turystyczną miasta opartą na zasobach endogenicznych. Rozwój produktu turystycznego, turystyki będzie mieć wpływ na rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy.

Przedsięwzięcia zgłaszane przez przedsiębiorców:

1. Tawerna Szczecinek – budowa restauracji rybnej na jeziorze Trzesiecko wraz z infrastrukturą towarzyszącą czyli pomostów oraz tarasów widokowych, zakup sprzętu pływającego do wypożyczalni sprzętu pływającego, zakup prywatnego statku (platformy pływającej) na przyjęcia oraz imprezy integracyjne. Szacunkowa wartość brutto projektu wynosi około 2 000 000,00 zł. Podmiot zgłaszający przedsięwzięcie PPHU „Kacperek” Mariusz Zalewski.

2. Budowa pasywnego budynku hotelowego SPA&WELLNESS dla aktywnego wypoczynku – projekt dotyczy budowy pasywnego budynku hotelowego SPA&WELLNESS dla aktywnego wypoczynku nad jeziorem Trzesiecko w Szczecinku. Obiekt hotelowy zaprojektowano jako nowoczesny, pasywny budynek użyteczności publicznej wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Rozwiązania projektowe klasyfikują hotel w standardzie 5 gwiazdek. Szacowana wartość brutto projektu wynosi około 30 000 000,00 zł. Podmiot zgłaszający przedsięwzięcie Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

3. Budowa lokalu gastronomicznego nad brzegiem jeziora Trzesiecko – lokal gastronomiczny budowany jest na działce przeznaczonej wyłącznie na usługi turystyczne nad samym brzegiem jeziora Trzesiecko. Planowany charakter lokalu ma nawiązywać do irlandzkiego stylu. Obiekt oraz całe zagospodarowanie terenu będzie wpisywać się w klimat jeziora oraz Parku Miejskiego w Szczecinku. Zagospodarowanie brzegu jeziora w takim charakterze zwiększa atrakcyjność turystyczną jeziora oraz parku miejskiego. Powstanie taras z obsługą gastronomiczną z ww. lokalu. Obiekt miałby spełniać również funkcję widokową oraz stwarzałby możliwość cumowania jednostek pływających. W przyszłości możliwa byłaby rozbudowa obiektu o dodatkowe molo. Szacowana wartość brutto projektu wynosi około 300 000,00 zł. Podmiot zgłaszający przedsięwzięcie „The Blackrock” Patryk Burjański.

4. Odrestaurowanie i przebudowa wieży kościoła p.w. NNMP w Szczecinku - w celu poszerzenia oferty turystycznej miasta, poprzez nadanie jej funkcji wieży widokowej i udostępnienia jej zarówno mieszkańcom jak i turystom, dzięki czemu zostanie wykreowany nowy produkt turystyczny na terenie miasta. W chwili obecnej potencjał kościoła nie jest w pełni wykorzystany. Wskutek złego stanu technicznego drewnianych schodów prowadzących na kościelną wieżę, nie jest możliwe wykorzystanie wieży jako punktu widokowego. Szacowana wartość brutto projektu wynosi około 2 500 000,00 zł. Zgłaszający przedsięwzięcie Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku.

5. Utworzenie Centrum Historycznego Zachodniopomorskie Fortyfikacje – przedsięwzięcie ma na celu budowę Centrum Historycznego Zachodniopomorskie Fortyfikacje – Szczecinecki Rejon Umocniony. Centrum wraz z istniejącą infrastrukturą fortyfikacji Wału Pomorskiego na terenie powiatu szczecineckiego w tym obiektu w Szczecinku, Białym Borze i okolicach Bornego Sulinowa ma być produktem turystycznym na wojewódzkim szlaku kulturowym Zachodniopomorskich Fortyfikacji. Projekt oparty jest na potencjale endogenicznym naszego obszaru związanym z istniejącymi obiektami zabytkowymi położonymi w atrakcyjnym przyrodniczo terenie. Projekt wpłynie na rozwój przedsiębiorczości a także zakłada utworzenie miejsc pracy przy obsłudze ruchu turystycznego na terenie centrum. Zakłada się stworzenie infrastruktury, dzięki której będzie możliwe w sposób interaktywny poznanie historii regionu w myśl zasady: aktywnie wypoczywam i uczę
się: ścieżki edukacyjne, doświadczenie plenerowe, strefę rekreacji i wypoczynku, pełną infrastrukturę techniczną. Szacowana wartość brutto projektu wynosi około 1 500 000,00 zł. Podmiot zgłaszający przedsięwzięcie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Turystyczno - Historyczne Jazda 4x4 Muzeum Wału Pomorskiego i Militarnej Historii Pomorza.

6. Rozbudowa Hotelu Residence – poprzez zwiększenie ilości pokoi, dostosowanie istniejących pokoi dla osób niepełnosprawnych, utworzenie Sali konferencyjno-edukacyjnej. Wykorzystanie położenia obiektu tuż przy przystani wodnej pozwoli na propagowanie atrakcji Miasta Szczecinek, w tym uroków jeziora Trzesiecko. Szacunkowa wartość brutto projektu wynosi około 5 000 000,00 zł. Podmiot zgłaszający przedsięwzięcie „ARMASENA” Sp. z o.o.

7. „Cztery Jeziora” – Komleks Turystyki Aktywnej – przedsięwzięcie polegać będzie na utworzeniu bazy noclegowej w postaci kameralnych domków turystycznych rozproszonych na obszarze powiatu szczecineckiego umożliwiających przemieszczanie się turystów po szlakach tematycznych o różnorodnej tematyce przyrodniczej, historycznej i kulturowej pomiędzy różnymi miejscami noclegu i wypoczynku. Szacunkowa wartość brutto projektu wynosi około 13 300 000,00 zł. Podmiot zgłaszający przedsięwzięcie BDstudio Pracownia Projektowa Błażej Depczyk.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: