Rynek pracy w powiecie szczecineckim coraz bardziej dynamiczny

  • KW
  • 2017-01-19 09:28:11
Rynek pracy w powiecie szczecineckim coraz bardziej dynamiczny
  • Foto: Piotr Rozmus, Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu spotkała się w środę (18.01.2017) Powiatowa Rada Rynku Pracy. W punkcie pierwszym obrad omówiono aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie szczecineckim. W roku 2015 bez pracy pozostawało 5762 osób. Natomiast według statystyk z końca roku 2016 w naszym powiecie odnotowano 5183 bezrobotnych.

Najlepsza sytuacja miała miejsce w październiku, gdzie bez pracy pozostawało 4770 osób – wyjaśnił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku Wiesław Kosmala. Biorąc pod uwagę docierające do nas informacje dotyczące lokalnego rynku pracy i w wyniku spotkań z przedsiębiorcami i inwestorami można powiedzieć, że odbieramy bardzo dobre sygnały dla miasta i powiatu. Niewątpliwie miejsc pracy powstaje coraz więcej(…)

Rynek pracy na pewno staje się coraz bardziej dynamiczny – zauważył Starosta Krzysztof Lis. Niewątpliwie cieszy fakt, że przed osobami bezrobotnymi rysują się nowe możliwości, chociażby biorąc pod uwagę to co aktualnie dzieje się wokół Szczecineckiego Klastra Meblowego (….).

W drugiej kolejności członkowie rady zapoznali się z informacją w sprawie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na walkę z bezrobociem w roku 2016 oraz z informacją na temat tych funduszy, które pozostaną do dyspozycji w roku bieżącym. W dalszej części posiedzenia ustalono m.in. priorytety wydatkowania przez urząd pracy środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz przedstawiono kwoty refundacji z Funduszu Pracy dotyczące różnych form wsparcia.

info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: