Odbierz z Urzędu Pracy swój PIT-11

  • KW
  • 2017-01-17 10:43:58
Odbierz z Urzędu Pracy swój PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku za rok 2016 ma do wydania 3131 rozliczeń podatkowych PIT - 11 dla osób pobierających w roku 2016 świadczenia pieniężne.

Rozliczenia podatkowe PIT - 11 dla osób pobierających w roku 2016 świadczenia pieniężne (zasiłki dla bezrobotnych, stypendia, dodatki aktywizacyjne) wydawane będą:

od 09.01.2017r. do 17.02.2017r.  - na sali pośrednictwa pracy PUP w Szczecinku (stanowisko nr 10).

Dla osób z terenu Gminy Barwice, wydawane będą w w/w terminie w Fili Urzędu w Barwicach.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: