Nowe wozy strażackie dla OSP Gwda Wielka i OSP Wierzchowo

  • KW
  • 2017-01-16 13:47:37
Nowe wozy strażackie dla OSP Gwda Wielka i OSP Wierzchowo
  • Foto: TV Gawex

Już niedługo dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Szczecinek mogą wzbogacić się o nowe wozy strażackie. Jak podkreślił wójt gminy Ryszard Jasionas, jest to pilna potrzeba, gdyż stary sprzęt swoje już wysłużył. Samorząd gminy złożył w tym celu specjalny wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W chwili obecnej jest już pewne, że jeden z takich wozów zostanie zakupiony i trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej we Gwdzie Wielkiej.

Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Szczecinek wymaga gruntownej odnowy jeśli chodzi o sprzęt pożarniczy, w tym i samochodowy. W związku z tym władze samorządu podjęły pewne starania w celu zakupienia nowych wozów strażackich. W tym roku zamierzamy zakupić dwa wozy pożarnicze. Na jeden już mamy przyzwolenie, rada gminy podjęła już uchwałę w sprawie wygenerowania środków na taki zakup w wysokości 200 tys. zł na każdy pojazd. Złożyliśmy wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska celem dofinansowania tego projektu. Liczymy na 50% dofinansowanie - zdradza nam Wójt Gminy Szczecinek Ryszard Jasionas.

Wymianę wozów strażackich planuje się w jednostkach OSP we Gwdzie Wielkiej oraz w Wierzchowie. Obie jednostki funkcjonują w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zdaniem wójta są to samochody, które należałoby wymienić ze względu na ich wiek oraz stan techniczny. Mamy zamiar kupić samochody bez wyposażenia. Te jednostki posiadają podstawowe wyposażenie, bowiem funkcjonując w krajowym systemie ratownictwa takie wyposażenie musi być na stanie jednostki. Nie ma potrzeby kupowania nowego dodatkowego sprzętu gdyż zwyczajnie sprzęt będzie przełożony - dodaje nasz rozmówca.

Podstawowe wyposażenie samochodu to autopompy czy też system bezpiecznego poruszania się w terenie, co jest zarówno komfortem, jak i bezpieczeństwem pracy ratowników. Marka nowych wozów będzie wyłaniana w drodze przetargu. Jak podkreślił Ryszard Jasionas, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to nowe samochody powinny zostać nabyte wczesną wiosna tak, aby zdążyć przed akcją wypalania traw, która zazwyczaj ma miejsce właśnie w tym okresie.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: