Cztery podstawówki, trzy przedszkola - reforma edukacji w Drawsku Pomorskim

  • KW
  • 2017-01-12 13:13:51
Cztery podstawówki, trzy przedszkola - reforma edukacji w Drawsku Pomorskim
  • Foto: Urząd Miasta Drawsko Pomorskie

W miniony poniedziałek Prezydent Andrzej Duda podpisał dwie ustawy reformujące system edukacji: prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe. Zmiany wprowadzone zostaną w całej Polsce. W związku z tym Burmistrz Drawska Pomorskiego przygotował propozycję funkcjonowania szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie. Propozycja ta zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej, która podejmie ostateczną decyzję w tym zakresie.

Zgodnie z propozycją na terenie gminy będą funkcjonowały cztery szkoły podstawowe – dwie w mieście oraz dwie na terenie wiejskim (Nętno, Mielenko, obecne gimnazjum z wygaszanymi klasami gimnazjalnymi oraz obecna szkoła podstawowa). Na terenie miasta będą funkcjonowały trzy przedszkola – w budynkach przy ul. Obrońców Westerplatte, ul. Chrobrego i w obecnej szkole podstawowej. We wszystkich pozostałych szkołach będą funkcjonowały oddziały przedszkolne.

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych będą zabezpieczone miejsca dla wszystkich dzieci z terenu gminy. W tym również dla dzieci 5-cio letnich. Oddział przedszkolny będzie tworzony także w dzisiejszym gimnazjum po utworzeniu w nim szkoły podstawowej. Wszystko wskazuje na to, że gimnazja będą wygaszane. Uczniowie obecnych 6 klas będą kontynuować naukę w szkole podstawowej. Wprowadzone zostaną również nowe obwody szkolne.

Podczas spotkania z dyrektorami szkół i przedszkoli, które miało miejsce 11 stycznia br. Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew Ptak polecił organizację spotkań z rodzicami, podczas których burmistrz osobiście przedstawi rodzicom zakres drawskiej reformy edukacji. Spotkania odbędą się w szkołach podczas zebrań z rodzicami, podsumowujących trwający semestr szkolny. 

info: Urząd Miasta Drawsko Pomorskie

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: