Budżet powiatu szczecineckiego uchwalony

  • KW
  • 2016-12-22 09:42:06
Budżet powiatu szczecineckiego uchwalony
  • Foto: TV Gawex

W środę, 21 grudnia, po raz ostatni w tym roku spotkali się radni powiatowi podczas sesji Rady Powiatu Szczecineckiego. Była to najważniejsza sesja w roku gdyż uchwalono na niej budżet na 2017 rok. Projekt budżetu opiewa na łączną kwotę 100 mln 698 tys. złotych.

Przedświąteczne obrady Rady Powiatu Szczecineckiego rozpoczęły się od przekazania na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu Betlejemskiego Światła Pokoju oraz złożenia życzeń świątecznych wszystkim obecnym na sesji przez harcerzy. W wolnej trybunie głos zabrała Poseł na Sejm RP Małgorzata Golińska, która podziękowała samorządowi powiatu szczecineckiego za dobrą współpracę. Wbrew różnicom politycznym, które są trudne do ukrycia, myślę, że udało nam się wypracować bardzo dobry model współpracy (...). Chciałabym podziękować panu staroście i współpracownikom starostwa za wsparcie spraw lokalnych, chociażby sprawy dotyczącej budowy hodowli norek w gminie Grzmiąca - mówiła w swoim wystąpieniu Poseł Małgorzata Golińska oraz życzyła sobie i samorządowi, aby ta współpraca była kontynuowana. Wspomniała również o sprawach dotyczących powiatu, którymi zajmowała się ostatnio m.in. zwiększenie dofinansowania budowy stadionu na Świątkach oraz którymi zajmuje się obecnie, a mianowicie możliwość przejęcia szkoły na Świątkach pod kuratelę Ministra Rolnictwa. Wiem, że początkowo spotkało się to z dość dużym oporem i dziękuję radnej Joannie Pawłowicz, że wciągnęła mnie w ten temat i poprosiła o sprawdzenie jak wygląda ta sprawa ''od kuchni''. Przed nami ważne spotkanie, przyjazd przedstawicieli ministerstwa do Szczecinka. Wtedy będzie można ten temat dokładnie przedyskutować i podjąć decyzję    Poseł podziękowała radnej Joannie Pawłowicz i staroście za zaangażowanie i życzliwość w tej ostatniej sprawie. Zadeklarowała dalszą pomoc i wsparcie we wszystkich podejmowanych przez powiat działaniach, tam gdzie jej pomoc będzie potrzebna.

Kolejnym punktem w porządku obrad sesji było przyjęcie budżetu powiatu szczecineckiego na rok 2017. Tutaj zabrał głos Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis i przedstawił założenia przyszłorocznego budżetu. Każdy budżet, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków to pewien kompromis, ten również został wypracowany przez Zarząd Powiatu aby uwzględnić w jego założeniach najważniejsze, najistotniejsze i najpilniejsze potrzeby, zarówno jeżeli chodzi o wydatki bieżące jak i planowane do realizacji inwestycje - rozpoczął swoje wystąpienie starosta. Przyszłoroczny budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 100.698.874,00 zł zaś wydatki kwotą 100.637.112,00 zł. Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 61.762,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na wydatki inwestycyjne w roku 2017 powiat zaplanował 13.836.335,00, tj. 13,75 % wszystkich wydatków. Po przedstawieniu przez Starostę budżetu nie obyło się bez dyskusji nad projektem przyszłorocznego planu finansowego. Opozycyjni radni dobrze ocenili dokument, ale też przedstawili swoje uwagi.

Ostatecznie, na 18 radnych obecnych na sesji 14 zagłosowało za przyjęciem projektu uchwały budżetowej, a 4 wstrzymało się od głosu. Oprócz głosowania nad przyszłorocznym budżetem, radni dokonali również zmian w budżecie powiatu szczecineckiego na rok 2016. Sesja zakończyła się świątecznym akcentem, złożeniem sobie życzeń oraz obdarowaniem radnych świątecznymi symbolicznymi upominkami przez starostę.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: