Powstanie kolejny oddział przedszkolny w Czaplinku

  • KW
  • 2016-12-14 10:08:14
Powstanie kolejny oddział przedszkolny w Czaplinku
  • Foto: Powiat Drawski

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Zarząd Powiatu Drawskiego wyraził zgodę na utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Czaplinku w Zespole Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych. Przedszkole posiada obecnie dwa oddziały, jednak z uwagi na duże zainteresowanie i potrzebę kształcenia specjalnego, konieczne jest utworzenie trzeciego.

Ponadto zarząd opiniował projekty uchwał, które będą rozpatrywane na najbliższej sesji Rady Powiatu Drawskiego. Dotyczą one m.in. planu pracy Rady Powiatu oraz Komisji Stałych, a także planu kontroli Komisji Rewizyjnej. Opiniowano również projekt uchwały w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016.

Zarząd na swoim 106. posiedzeniu podjął szereg uchwał m.in. w sprawie uchwalenia regulaminów organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny, jak również uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu pt. „Powiatowy Przegląd Jasełek i Wodowisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek 2017r.”. Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: