Obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego - podjęto uchwały oraz dyskutowano o aktualnie realizowanych inwestycjach

  • KW
  • 2016-12-01 09:53:00
Obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego - podjęto uchwały oraz dyskutowano o aktualnie realizowanych inwestycjach
  • Foto: TV Gawex

Wczoraj (30.11) w godzinach popołudniowych obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego.

Na samym początku członkowie zarządu zaakceptowali projekty uchwał Rady Powiatu:
1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego  na lata 2016 – 2018”;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016;

Następnie podjęto uchwały Zarządu Powiatu dotyczące:
1) zmiany uchwały o usytuowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej; (harmonogram udzielania pomocy prawnej w miesiącu grudniu w załączniku)
2) dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 r.;
3) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  pn. ,,Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 1 dziecka z terenu Powiatu Szczecineckiego w prowadzonej przez podmiot całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego”;
4) wyrażenia opinii o pozbawieniu dróg publicznych kategorii drogi powiatowej  na terenie powiatu Bytowskiego;
5) wyrażenia opinii o zaliczeniu odcinka drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Barwice.  

Kolejny punkt poświęcony był obecnie realizowanym inwestycjom. Tutaj zdecydowano m.in. o przedłużeniu terminu zakończenia prac przy przebudowie ulicy Staszica oraz drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Dalęcino. W obu przypadkach wyznaczono datę 9 grudnia. Wśród spraw oświatowych Zarząd przychylił się do wniosku dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne uczniów.

info: Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: