Mapa zagrożeń funkcjonuje w powiecie drawskim

  • KW
  • 2016-11-30 13:13:12
Mapa zagrożeń funkcjonuje w powiecie drawskim
  • Foto: Starostwo Powiatowe Drawsko Pomorskie

W dniu 11 listopada br. w sali konferencyjnej w Drawsku Pomorskim przy ul. Kolejowej odbyła się, z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim, powiatowa debata pozapolicyjnych podmiotów działających w zakresie zapobiegania przestępczości.

Tematem spotkania było przekazania informacji i spostrzeżeń dotyczących mapy zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego powiatu drawskiego, funkcjonującej od października tego roku. Mapa zawiera informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich. Uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Otwierając debatę Starosta Drawski Stanisław Kuczyński podkreślił ważność mapy, jako narzędzia zarządzania bezpieczeństwem publicznym w Powiecie. Stwierdził, że na bieżąco aktualizowana mapa, zawierająca  informacje m.in. o przestępstwach pospolitych i kryminalnych oraz drogowych, a także o wybranych kategoriach przestępstw gospodarczych i narkotykowych, musi być źródłem wiedzy społeczności powiatu o stanie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Debatę prowadził I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim mł. insp. Leszek Jurczak, który przestawił sposób posługiwania się mapą. Za pomocą interaktywnej strony internetowej https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w miejscu zamieszkania, w miejscowości. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować.

W trakcie dyskusji uczestnicy debaty wskazali konieczność dalszego doskonalenia mapy, tak aby mogła stanowić dla mieszkańców aktualną informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu zamieszkania. W debacie uczestniczyli burmistrzowie i wójtowie, przewodniczący rad miejskich i rad gmin, dyrektorzy placówek oświatowo – wychowawczych, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, komendanci straży miejskich i gminnych, przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Leśnej.

info: Zbigniew Marek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: