Zmierzyli się z niełatwymi tematami

  • KW
  • 2016-11-30 11:49:05
Zmierzyli się z niełatwymi tematami
  • Foto: Piotr Rozmus, Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Z inicjatywy Starosty Szczecineckiego Krzysztofa Lisa w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie spotkali się dyrektorzy tożsamych placówek z terenu powiatu. Gospodarzami byli dyrektor Krystyna Berdyńska oraz jej zastępca Tomasz Kapuciński. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Kubiak- Horniatko, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku Marta Niewczas, dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Eleonora Winiarska, kierownik Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze Lucyna Lesińska, reprezentująca Gminę Wiejską Szczecinek Marzena Nowacka oraz pełnomocnik Starosty ds. Zarządzania Kryzysowego Sebastian Korecki.

Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkania były kwestie zabezpieczenia osób bezdomnych, sposoby rozliczania domów pomocy społecznej oraz złagodzenie następstw ubóstwa w powiecie. Szanowni Państwo poprosiłem o to spotkanie abyśmy mogli porozmawiać na temat tego co przenika się na poziomie samorządu powiatowego i gminnego opierając się głównie oto, co dotyczy domu pomocy społecznej w Bornem Sulinowie –  mówił na wstępie Starosta. Chciałbym abyśmy w dalszej części poruszyli kwestię bezdomności. Temat jest szeroko dyskutowany podczas spotkań Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jest ze mną mój pełnomocnik ds. zarządzania kryzysowego Sebastian Korecki.

W dalszej części ze szczegółami funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie swoich gości zapoznała dyrektor Krystyna Berdyńska. W naszym domu mieszka 139 osób. 55 z nich to osoby przewlekle somatycznie chore, a pozostałe 88 osób to osoby w podeszłym wieku. ten podział powoduje, iż mamy dwa wskaźniki zatrudnienia: dla osób somatycznie przewlekle chorych jest to wskaźnik 0,6, a dla osób w podeszłym wieku 0,4. Ogólnie zatrudniamy 113 osób, z czego 72 wchodzą w skład zespołu terapeutycznego (…)

Podczas prezentacji wywiązała się dyskusja pomiędzy kierownikami poszczególnych placówek. Wzajemna wymiana doświadczeń, uwag, spostrzeżeń i pomysłów sprawiły, że główne założenia spotkania zostały zrealizowane. Nie mogło oczywiście zabraknąć niełatwych tematów poświęconych finansom i budżetowaniu. Zainwestowaliśmy w 104 baterie słoneczne do ogrzania wody. Inwestycja w znacznej mierze przyczyniła się do obniżeniu kosztów jej zużycia – wyjaśnił zaproszonym gościom starosta. W przyszłym roku chcielibyśmy zainstalować około 100 paneli fotowoltaicznych, aby móc produkować energię elektryczną (…)

Następnie goście mieli okazję zwiedzić placówkę i z bliska przyjrzeć się bardzo wysokim standardom, w jakich funkcjonują mieszkańcy ośrodka. Największe wrażenie na obecnych wywarła Sala Doświadczania Świata. Spotkania kierowników gminnych i powiatowych jednostek pomocy społecznej mają przybrać charakter cykliczny. Kolejne już niebawem.

info: Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: