Bezpańskie psy oraz niewłaściwe znaki drogowe na terenie Szczecinka - interwencje strażników miejskich

  • KW
  • 2016-11-28 11:50:21
Bezpańskie psy oraz niewłaściwe znaki drogowe na terenie Szczecinka - interwencje strażników miejskich
  • Foto: SM Szczecinek

W okresie od 21.11.2016 do 27.11.2016 r. szczecineccy strażnicy miejscy podjęli 89 interwencji w stosunku do 67 osób. Za pomocą kamer monitoringu ujawniono 13 zdarzeń, z czego w 6 przypadkach interwencję podejmowali strażnicy miejscy.

22.11.2016 odbyła się Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Komisja rozpatrywała między innymi wnioski Straży Miejskiej dotyczące nieprawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie miasta. Komisja uznała zasadność złożonych wniosków, więc kolejnym krokiem będzie wystąpienie o ich weryfikację.

23.11.2016 na prośbę pracowników MOPS przewiezienie bezdomnego z noclegowni do ośrodka dla bezdomnych w Przeradzi. Tego samego dnia asysta dla pracowników ZGM przy wejściu do opuszczonego lokalu.

W ubiegłym tygodniu strażnicy interweniowali 6 razy w stosunku do psów pozostawionych bez opieki. Pięć psów zostało przez strażników odłapanych i przewiezionych do schroniska dla zwierząt. W jednym przypadku, w dniu 25.11.2016 r. około godziny 20:25 było to udzielenie pomocy rannemu psu na ul. 28 Lutego. Psa strażnicy przewieźli do weterynarii.

26.11.2016 r. około godziny 23:35 operator kamer monitoringu miejskiego zaobserwował bójkę przy jednym z lokali. Interwencję przekazano policji.

Przed nastającą zimą przypominam właścicielom, użytkownikom lub zarządcom nieruchomości o obowiązku jaki na nich spoczywa - usuwania śniegu i lodu z chodników przylegających do posesji. Pomijając już grzywnę jaka może być nałożona za niewywiązywanie się z tego obowiązku, znacznie dotkliwszym będzie odszkodowanie jakie trzeba będzie zapłacić osobie poszkodowanej w wyniku tego zaniedbania - ostrzega Grzegorz Grondys, Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: