Nagrody i stypendia starosty, budżet oraz rozwój czytelnictwa

  • KW
  • 2016-11-16 09:21:16
Nagrody i stypendia starosty, budżet oraz rozwój czytelnictwa
  • Foto: TV Gawex

Od pewnego czasu normą stało się, iż podczas posiedzeń Zarządu Powiatu Szczecineckiego to finansom poświęca się najwięcej czasu. Wtorkowe (15.11) obrady nie stanowiły w tym względzie wyjątku.

Zarząd Powiatu Szczecineckiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2017 – 2028. Zaakceptowano projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017 oraz uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2017 - 2028. Pierwsze dwa punkty porządku obrad zakończył bardzo miły akcent, bowiem Starosta Krzysztof Lis w ramach podziękowań za niełatwą pracę, wręczył Pani Ewie Pawłat pełniącej funkcję Skarbnika Powiatu bukiet pięknych róż.

W dalszej części obrad Członkowie Zarządu zdecydowali o uwzględnieniu w budżecie na rok 2017 dodatkowych środków na udział własny w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Program ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów, promocję i wspieranie czytelnictwa, w tym zakup na potrzeby szkół i bibliotek książek niebędących podręcznikami i lekturami obowiązkowymi.

W toku tajnych głosowań zdecydowano o przyznaniu stypendium studenckiego oraz nagrody Starosty Szczecineckiego uczniom oraz studentowi za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu w 2016 roku. W punkcie poświęconemu gospodarowaniu nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Szczecineckiego oraz planowaniu przestrzennemu Członkowie Zarządu zaakceptowali następujące wnioski:

1. Burmistrza Szczecinka w sprawie przejęcia na mienie Powiatu Szczecineckiego dz. Nr 8/17, położonej w obrębie ewid. 0006 Szczecinek (nieruchomość stanowi ciąg pieszo-rowerowy, biegnący wzdłuż granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 1315Z — ul. Kościuszki).

2. Kierownika Zakładu Obsługi  Nieruchomości o wyrażenie zgody na bezpłatne udostępnienie sali gimnastycznej wraz z szatnia dla dzieci uczestniczących w zajęciach MKS Gryf Szczecinek.

info: Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: