W Szczecinku zdasz egzamin na prawo jazdy. Jest pozytywna decyzja Sejmiku!

  • KW
  • 2016-11-15 16:25:16
W Szczecinku zdasz egzamin na prawo jazdy. Jest pozytywna decyzja Sejmiku!
  • Foto: TV Gawex

To olbrzymie ułatwienie dla mieszkańców regionu, a także szansa na zatrzymanie wpływów z opłaty egzaminacyjnej, która często wędrowała do Piły lub Gorzowa. Prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B będzie można uzyskać również w Szczecinku i Barlinku. Decyzją Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w tych miastach powstaną filie Zachodniopomorskich Ośrodków Ruchu Drogowego, które będą mogły prowadzić państwowe egzaminy na prawo jazdy.

Nowe ośrodki egzaminacyjne na prawo jazdy to przede wszystkim udogodnienie dla naszych mieszkańców. Decyzja jest oparta na rachunku ekonomicznym i nie tylko pokryje koszty funkcjonowania placówek ale również wypracuje zysk. Te pieniądze pozwolą na zwiększenie wydatków z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie w rejonie powołanych oddziałów – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Decyzja Sejmiku – na wniosek Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – to odpowiedź na potrzeby mieszkańców południowej i południowo-wschodniej części Pomorza Zachodniego. Oddalenie od ośrodków ruchu drogowego w Szczecinie i Koszalinie powoduje ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z dojazdami oraz wydłuża proces zdobywania uprawnień do kierowania pojazdami. Znaczna cześć mieszkańców regionu decyduje się na korzystanie z usług WORD-u w Pile lub Gorzowie.

Analiza przeprowadzona przez Zachodniopomorskie Ośrodki Ruchu Drogowego w Szczecinie i Koszalinie wykazały, że funkcjonowanie oddziałów ZORD w Szczecinku i Barlinku oprócz korzyści społecznych, jest również racjonalne pod względem ekonomicznym. Nowo powstałe ośrodki będą się w stanie samofinansować, co jest warunkiem ich powstania. 

Położenie geograficzne Szczecinka może spowodować, że do powstałego oddziału kierować się będą nie tylko mieszkańcy naszego regionu, ale także osoby przystępujące dotychczas do egzaminów w WORD-ach w Pile, Bydgoszczy oraz Słupsku. Plan utworzenia w Szczecinku filii Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie jest efektem m.in. inicjatywy Starosty Szczecineckiego Krzysztofa Lisa, który w piśmie do Marszałka Województwa zwrócił się z prośbą o podjęcie działań w tej kwestii i zadeklarował wsparcie w postaci poniesienia przez Samorząd Powiatu Szczecineckiego kosztów związanych z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury do egzaminowania - placu manewrowego ze wzniesieniem (wraz z utrzymaniem oraz obsługą). Starosta zadeklarował także gotowość do nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń na funkcjonowanie filii. Koszt uruchomienia oddziału w Szczecinku oszacowany został na 200 000 zł.

Filia w Barlinku to z kolei spore ułatwienie dla mieszkańców południa regionu, którzy w znacznym stopniu decydowali się na usługi WORD-u w Gorzowie Wielkopolskim. Starosta Myśliborski Pani Danuta Pałkowska poinformowała, że Zarząd Powiatu w Myśliborzu wyraził zgodę na powołanie ośrodka terenowego i udostępnia pomieszczenia oraz plac manewrowy na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 1 w Barlinku. Rada Powiatu w Myśliborzu zajmie jeszcze stanowisko na temat kosztów związanych z korzystaniem z tej infrastruktury. Koszt uruchomienia oddziału został oszacowany na 250 000. zł.

Następnym krokiem do utworzenia w Szczecinku i Barlinku oddziałów terenowych ośrodka ruchu drogowego będzie zgoda Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, która ma być wyrażona na jednym z najbliższych posiedzeń.

info: Marek Mucha

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: