Drawski budżet na 100%

  • KW
  • 2016-11-15 13:22:37
Drawski budżet na 100%
  • Foto: Powiat Drawski

Na wczorajszym, setnym już posiedzeniu Zarządu Powiatu Drawskiego, omówiono uchwały związane z przyszłorocznym budżetem powiatu.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Drawskiego na 2017 rok. W projekcie skierowanym do Rady Powiatu Drawskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazano dochody budżetu w kwocie 66.600.625 zł, wydatki w kwocie 65.680.525 zł oraz nadwyżkę w wysokości 920.100 zł. Podjęto także uchwałę w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035. Ponadto Zarząd zaopiniował dwa projekty uchwał Rady Powiatu. Pierwszy dotyczył uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2017, natomiast drugi - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2035.

Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

info: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: