Wojna o Obywatela Włapko trwa

  • KW
  • 2016-11-15 10:29:53
Wojna o Obywatela Włapko trwa
  • Foto: TV Gawex

Po raz kolejny pod obrady szczecineckiej Rady Miasta trafi punkt związany z Obywatelem Włapko, a dokładniej uchwała dotycząca odpowiedzi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie na skargę, którą złożyli na radnych inicjatorzy budowy pomnika Obywatela Włapko.

Podczas ostatnich obrad Rady Miasta Szczecinek temat budowy pomnika przewija się bardzo często. Nie inaczej będzie w trakcie najbliższej sesji, którą zaplanowano na 21 listopada br. Wówczas radni podejmą uchwałę w sprawie oddalenia skargi wniesionej przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Obywatela Włapko w Szczecinku na uchwałę Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 sierpnia 2016 roku. Przypomnijmy, radni podczas sierpniowego spotkania nie zgodzili się na budowę pomnika na terenie Szczecinka, co było przyczyną złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przez komitet. W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę do WSA czytamy:

W dniu 28 października 2016r. wpłynęła do Urzędu Miasta Szczecinek skarga Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Obywatela Włapko w Szczecinku na uchwałę
Nr XXVIII/260/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Obywatela Włapko. W treści ww. skargi skarżący zarzucił „naruszenie przepisów prawa materialnego, a w szczególności art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) poprzez błędną wykładnię przepisu i błędną interpretację znaczenia słowa „pomnik" i uznanie siebie za nieuprawnioną do podjęcia uchwały (...).

Rada Miasta Szczecinek analizując treść skargi oraz stan faktyczny i prawny w sprawie stwierdziła, że skarga jest oczywiście bezzasadna. Rada Miasta Szczecinek, podejmując uchwałę z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Obywatela Włapko nie naruszyła przepisów prawa, w tym również wskazywanych przez skarżącego (...).

Rada Miasta Szczecinek podtrzymuje swoją ocenę, że przedmiot wniosku skarżącego tj. postument p.n. „Obywatel Włapko” autorstwa artysty rzeźbiarza Wiesława Adamskiego wystawiony w heppeningu w dniu 25 czerwca 2015r. nie jest pomnikiem, gdyż nie jest dziełem rzeźbiarskim lub architektoniczno-rzeźbiarskim, które ma być wzniesione ku czci jakiejś osoby, dla upamiętnienia jakiegoś wydarzenia, musiało to skutkować uznaniem przez Radę Miasta Szczecinek, że Rada Miasta Szczecinek nie jest uprawniona do podjęcia uchwały wyrażającej zgodę bądź nie wyrażającej zgody na wzniesienie „inicjatywy w formie postumentu p.n. „Obywatel Włapko” autorstwa artysty rzeźbiarza Wiesława Adamskiego wystawionego w heppeningu w dniu 25 czerwca 2015r.” ponieważ ww. przedmiot wniosku Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Obywatela Włapko w Szczecinku z dnia 15.03.2016r. nie jest pomnikiem (...).

Okazuje się też, że sprawa Obywatela Włapko znajdzie swój finał w sądzie, a wszystko za sprawą incydentu, który miał miejsce podczas kwietniowej sesji Rady Miasta Szczecinek. Radni opozycyjni Andrzej Grobelny i Jacek Pawłowicz wręczyli Burmistrzowi Jerzemu Hardie-Douglasowi nietypowy prezent, plakat "Obywatela Włapko". Burmistrz odebrał to jako sugestię o łapówkarstwo i z powództwa cywilnego skierował sprawę o zniesławienie do Sądu Rejonowego w Szczecinku. Pierwsza rozprawa odbyła się 14 listopada, podczas której zostali przesłuchani radni oraz burmistrz. Wyznaczono także termin kolejnej rozprawy.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: