Spotkanie burmistrza po pożarze w Drawsku Pomorskim

  • KW
  • 2016-11-14 14:18:46
Spotkanie burmistrza po pożarze w Drawsku Pomorskim
  • Foto: UM Drawsko Pomorskie

13 listopada w jednym z mieszkań w budynku przy ul. 11 Pułku Piechoty 79 w Drawsku Pomorskim doszło do pożaru, w wyniku którego doszczętnie zostało zniszczone mieszkanie na parterze tego budynku.

Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew Ptak po zakończeniu działań gaśniczych podjął decyzję o skierowaniu w miejsce pożaru pracowników Zakładu Usług Komunalnych, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Straży Miejskiej oraz pracowników socjalnych. Służby miejskie dokonały przeglądu budynku. W trybie natychmiastowym zostały dokonane prace zabezpieczające i porządkowe w budynku oraz w zniszczonym mieszkaniu. Opieką objęta zastała również rodzina, która zajmowała zniszczone mieszkanie.

Burmistrz Drawska Pomorskiego ponownie spotkał się z przedstawicielami służb miejskich w poniedziałek 14 listopada. Na spotkaniu zostały podjęte decyzje dotyczące działań związanych z oceną skutków pożaru i pomocy osobom poszkodowanym. Podczas spotkania ustalono zakres pomocy dla rodziny. Rodzina zostanie objęta specjalną pomocą MGOPS-u. Prezes TBS-u zaproponował rozwiązania w zakresie przekazania lokalu zastępczego dla rodziny, która zajmowała spalone mieszkanie.

Podczas spotkania burmistrz poinformował również, że podjął decyzję o rewitalizacji terenu w obrębie bloków znajdujących się przy ul. 11 Pułku Piechoty 79. W ciągu najbliższych miesięcy rozpoczną się tu prace modernizacyjne. Docelowo dokonana zostanie rozbiórka budynku, który jest w najgorszym stanie technicznym. Został podjęty plan działań w tym zakresie oraz harmonogram prac związanych w rewitalizacją tego terenu.

info: Marcin Łukasz, UM Drawsko Pomorskie

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: