Impreza alkoholowa na terenie szkoły podstawowej i świeżo skoszony znak drogowy "przejście dla pieszych"

  • Redakcja TV Gawex
  • 2016-11-07 16:16:02
Impreza alkoholowa na terenie szkoły podstawowej i świeżo skoszony znak drogowy "przejście dla pieszych"
  • Foto: TV Gawex

W okresie od 31.10.2016 do 6.11.2016 r. strażnicy miejscy podjęli 89 interwencji w stosunku do 104 osób. Za pomocą kamer monitoringu ujawniono 20 zdarzeń, z czego w 18 przypadkach interwencję podejmowali strażnicy miejscy.

1.11.2016 około godziny 15:00 interwencja na terenie szkoły podstawowej gdzie dwóch mężczyzn zrobiło sobie imprezę alkoholową. Na obu zostaną sporządzone wnioski o ukaranie.

4.11.2016 około godziny 16:50 strażnicy otrzymali telefonicznie wezwanie na interwencję przy sklepie Biedronka na ul: Przemysłowej gdzie miał leżeć mężczyzna. Na miejscu zastano leżącego przy drzwiach wejściowych do sklepu dobrze znanego z wielu wcześniejszych interwencji bezdomnego. Był upojony alkoholem. Na tego mężczyznę zostanie skierowany wniosek o ukaranie za nieobyczajny wybryk, którego się dopuścił.

6.11.2016 około godziny 8:50 strażnicy patrolując ul: Jana Pawła II zauważyli na wysokości skrzyżowania z ruchem okrężnym świeżo zniszczony znak drogowy „przejście dla pieszych” oraz trawnik ze śladami samochodu. Obok na parkingu znaleźli zaparkowany samochód Mitsubishi koloru żółtego 
z widocznymi świeżymi śladami kolizji. Samochód miał rozbity przedni zderzak i wgniecioną maskę. Ustalono właściciela tego samochodu, który przyznał się, że wpadł w poślizg i uderzył w znak drogowy. Sprawę przekazano Policji.

Praktycznie od 29.10.2016 do 2.11.2016 działania związane z zabezpieczeniem święta zmarłych. Strażnicy między innymi patrolowali teren cmentarza. 31.10.2016 w okoli cmentarza rozdawali elementy odblaskowe zachęcając do ich stosowania. Efektem dwóch dni 31 października i 1 listopada będzie skierowanie 12 wniosków o ukaranie osób zakłócających porządek publiczny

W związku z powtarzającymi się kolizjami na skrzyżowaniu ulicy Polnej i Krakowskiej należy przypomnieć zasady obowiązujące przy włączaniu się do ruchu. 
Skrzyżowanie jest to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze.

Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
1)    Na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania.
2)    Na drogę z pola lub na drogę twarda z drogi gruntowej
3)    Na jezdnię z pobocza lub innej części drogi, z pasa ruchu dla pojazdów powolnych lub z drogi (ścieżki) dla rowerów
4)    Pojazdem szynowym – na drogę z zajezdni lub na zajezdnię z pętli.
Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. 

Ustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem lub pieszego – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego innym pojazdem do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości jazdy, a pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyśpieszenia kroku. 
Wyjazd z parkingu przy sklepie Biedronka na ul: Polnej jest wyjazdem z obiektu przydrożnego, nie jest drogą publiczną i nie wchodzi w skład skrzyżowania. Każdy, który wyjeżdża z parkingu przy sklepie Biedronka na ul: Polnej jest włączającym się do ruchu i ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa wszystkim poruszającym się ul: Polną oraz Krakowską obojętnie, w którym kierunku chcą oni dalej jechać. Można tam zauważyć, że wielu kierowców nie zna podstawowych zasad obowiązujących w ruchu drogowym.
 

info: G. Grondys, Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: