Zlikwidują Miejską Jednostkę Obsługi Oświaty w Szczecinku

  • KW
  • 2016-11-04 12:53:43
Materiał wideo:

Od stycznia 2017 roku Miejska Jednostka Obsługi Oświaty przestanie istnieć. W jej miejsce zostanie utworzona nowa jednostka Komunalne Centrum Usług Wspólnych mająca na celu przede wszystkim oszczędność w obszarze kosztów administracyjnych. Na czym będzie polegała ta zmiana?

To ostatnie dwa miesiące funkcjonowania Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty. Jednak bez obaw, zmiany dotyczą tylko formalności związanych ze zmianą nazwy oraz rozszerzeniem zakresu działalności. Z nowym rokiem zarówno stare, jak i nowe zadania Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty będą realizowane pod nowym szyldem - Komunalne Centrum Usług Wspólnych. Zmiany podyktowane zostały nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym oraz ustaw o rachunkowości i finansach publicznych, które muszą zostać wprowadzone do końca 2016 roku. W związku z tym, już 21 listopada na posiedzeniu Rady Miasta zostanie podjęta uchwała przekształcająca Miejską Jednostkę Obsługi Oświaty w Komunalne Centrum Usług Wspólnych, które nadal prowadziło będzie obsługę finansową i administracyjną szczecineckich placówek oświatowych - mówi Tomasz Czuk, Dyrektor Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku.

Uchwała umożliwia takiej instytucji prowadzenie szeregu innych działań, dlatego też nie wykluczone, że szczecinecka nowo powstała jednostka będzie zajmowała się również dodatkową działalnością. Jak zaznacza Tomasz Czuk, taka reorganizacja musi zostać przeprowadzona do końca roku i absolutnie nie zmieni ona kwestii funkcjonowania szczecineckich placówek oświatowych. Cała zmiana ma na celu przede wszystkim racjonalizowanie wydatków.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: