W poniedziałek nadzwyczajna sesja Rady Miasta

  • KW
  • 2016-11-04 11:43:37
W poniedziałek nadzwyczajna sesja Rady Miasta
  • Foto: TV Gawex

W najbliższy poniedziałek, 7 listopada, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecinek. Posiedzenie zaplanowano na godzinę 8.00 w sali nr 101. Plan sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok.
  3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala w Szczecinku – III etap – SOR, OIOM i oddział pediatryczny”.
  4.  Zamknięcie sesji.

Pomoc finansowa, która ma zostać udzielona powiatowi wynosi 200 tysięcy złotych. Ma ona zostać przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala w Szczecinku – III etap – SOR, OIOM i oddział pediatryczny”. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy oraz zasady rozliczenia środków mają zostać określone w umowie zawartej pomiędzy powiatem szczecineckim a miastem Szczecinek.

info.: M. Ludewicz

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: