26. sesja Rady Powiatu Szczecineckiego

  • KW
  • 2016-10-24 15:21:45
26. sesja Rady Powiatu Szczecineckiego
  • Foto: TV Gawex

Za nami kolejna sesja, podczas której spotkali się radni powiatu szczecineckiego. Tradycyjnie obrady odbyły się w budynku Starostwa Powiatowego w Szczecinku, a porządek obrad zakładał 14 punktów.

Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu, w punkcie interpelacje, wnioski i zapytania radnych głos zabrała między innymi radna Joanna Pawłowicz, która dopytywała o inwestycję prowadzoną na Świątkach, a mianowicie o remont ulicy Staszica. Radna mówiła głównie o wnioskach wyciągniętych po wrześniowym spotkaniu informacyjnym z mieszkańcami dotyczącym przebudowy i związanej z tym kwestii osób pieszych. W projekcie chodnik został zaplanowany po dwóch stronach - aby dojść do ulicy Szczecińskiej od strony szkół, najpierw należy poruszać się prawą stroną, a kolejno lewą. Radna zasugerowała zmiany, aby chodnik całościowo znajdował się po prawej stronie. Starosta Krzysztof Lis odnosząc się do interpelacji radnej Joanny Pawłowicz zaznaczył, że jej uwaga związana z pieszymi jest słuszna i podjęte już zostały kroki, aby dokumentacja i projekt jeszcze raz zostały przeanalizowane.

W części uchwałodawczej radni zajęli się między innymi zmianami w budżecie na rok 2016 oraz zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała ta ma dać możliwość właścicielom obiektów zabytkowych ubiegania się o dotacje oraz zachęcić ich do podejmowania prac przy zabytkach. Dotacje otworzyć mają możliwość poprawy obecnego stanu zabytków.

Ostatnia podjęta dzisiaj uchwała związana była z rozpatrzeniem skargi NSZZ Solidarność Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Szczecinku na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku. Skarga związana była z brakiem odpowiedzi dyrektora na pismo, w którym domagano się przedstawienia szczegółowej podstawy prawnej, dlaczego członek związku nie otrzymał dodatku motywacyjnego za I semestr 2015/2016. Skarga została uznana za zasadną 12 głosami ''za''.

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: