Obradował Zarząd Powiatu. Najwięcej czasu poświęcono spółce PKS i projektowaniu budżetu Powiatu na rok 2017

  • Redakcja TV Gawex
  • 2016-10-21 11:22:47
Obradował Zarząd Powiatu. Najwięcej czasu poświęcono spółce PKS i projektowaniu budżetu Powiatu na rok 2017
  • Foto: TV Gawex

W czwartek (20.10) na kolejnym posiedzeniu spotkał się Zarząd Powiatu Szczecineckiego. Pierwszy punkt porządku obrad poświęcony był Spółce PKS. Prezes Zarządu Halina Mozelewska i Dyrektor ds. ekonomicznych Leonarda Dutkowska przedstawiły szczegółowe, tabelaryczne zestawiania obrazujące kondycję finansową szczecineckiego przewoźnika, stan jego przychodów, wydatków i zobowiązań w kontekście sprzedaży działki przy ulicy Kaszubskiej.

Zarząd Spółki został również zobligowany do ocenienia zasadności i możliwości uruchomienia dodatkowego kursu ok. godziny 16:40 na trasie Biały Bór – Szczecinek. W następnej kolejności Członkowie Zarządu zaakceptowali projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu szczecineckiego na rok 2017. Dużo czasu poświęcono również projektowaniu budżetu Powiatu na kolejny rok, w tym m.in.: analizie porównawczej  subwencji i udziału w PIT dla Powiatu Szczecineckiego, planowaniu wpływów i wydatków Wydziałów: Komunikacji, Transportu i Dróg, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, planom dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Powiatu Szczecineckiego i zbyciem nieruchomości.
W punkcie poświęconemu nieruchomościom  będącym własnością Powiatu Szczecineckiego Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek kierownika Zakładu Obsługi Nieruchomości o wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata na potrzeby organizacji i działania filii Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinku
Wśród spraw finansowych i majątkowych wyrażono zgodę na przekazanie do Zespołu Szkół Technicznych nieodpłatnie przyjętych samochodów z Komendy Wojewódzkiej Policji, które posłużą do prowadzenia zajęć technicznych oraz umożliwią przeprowadzanie egzaminów praktycznych. Zdecydowano o wdrożeniu nowoczesnego systemu płatności internetowych PAYBYNET na potrzeby obsługi wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. Na zakończenie skrupulatnej analizie poddano program ubezpieczeniowy dla Powiatu Szczecineckiego.

Tekst: P.Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: