Szersza droga Cieszyno – Skąpe jeszcze w tym roku!

  • KW
  • 2016-10-18 11:31:53
Szersza droga Cieszyno – Skąpe jeszcze w tym roku!
  • Foto: Powiat Drawski

W dniu 17.10.2016 r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania „Poszerzenie drogi powiatowej nr 1092Z na odcinku Cieszyno - Skąpe”.

W ramach tej inwestycji poszerzona zostanie droga powiatowa nr 1092Z do szerokości 5 m, przebiegająca pomiędzy miejscowością Skąpe, a miejscowością Cieszyno, na odcinku ok. 2.431,30 mb. Zyska także nową nawierzchnię. Droga ta łączy miejscowość Nowe Worowo z drogą powiatową nr 1962Z i dalej, z miejscowością Złocieniec. Obecnie droga ta ma niewielką szerokość, sięgającą od 3,80 m do 4,50 m. Jest wąska, a zniszczone pobocza znacznie utrudniają wymijanie się pojazdów.

Planowany termin zakończenia prac to 16.11.2016 r. Wartość inwestycji wynosi 337.142,02 zł. Inwestycja jest wspólnie finansowana przez Powiat Drawski oraz Gminę Złocieniec (50/50). Umowę w imieniu Powiatu Drawskiego podpisał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim Zbigniew Kot. Zawarto ją z wyłonionym głównym wykonawcą firmą „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Daniela Palucha.

info: Powiat Drawski

Szersza droga Cieszyno – Skąpe jeszcze w tym roku!

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: