Bartoszewski i Pilecki patronami ulic w Szczecinku - kolejna sesja za nami

  • KW
  • 2016-10-17 14:55:10
Bartoszewski i Pilecki patronami ulic w Szczecinku - kolejna sesja za nami
  • Foto: TV Gawex

Dyskusja na temat ustanowienia Władysława Bartoszewskiego patronem obecnej ulicy 9-go Maja wywołała największe emocje podczas dzisiejszej (17.10) sesji Rady Miasta Szczecinek. Ostatecznie radni przyjęli uchwałę w tej sprawie, by chwilę później zmienić także nazwę ulicy Bohaterów Stalingradu na Witolda Pileckiego.

Podczas sesji nie głosowano z kolei nad zmianami w Statucie Miasta Szczecinek. Wniosek o wykreślenie tego punktu z porządku obrad zgłosił burmistrz Jerzy Hardie-Douglas. Sprawa wymaga doprecyzowania od strony prawnej – argumentował burmistrz. O zmianach w statucie pisaliśmy w artykule: Nie będzie ''głupich'' pytań radnych?

Radni przyjęli za to uchwały dotyczące m.in. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Leśna-Żwirownia”, Koszalińska-3” czy „Parkowa”. W przypadku planu „Koszalińska-3” w okolicy stacji uzdatniania wody na Bugnie i w okolicach ulicy Słupskiej uwzględniono możliwości rozwoju związane z powstaniem farm fotowoltaicznych oraz zabudową mieszkaniową i usługową.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Obecnie w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku śmieci będą odbierane z posesji przynajmniej raz w tygodniu. Z kolei od 1 października do 30 kwietnia przynajmniej raz na dwa tygodnie.  

Podczas dzisiejszej sesji radni określili także kryteria rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których miasto jest organem prowadzącym. Za bezzasadne uznali z kolei wezwanie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Obywatela Włapko do usunięcia naruszenia prawa. Przypomnijmy, że naruszenie prawa miało dotyczyć negatywnego rozpatrzenia wniosku o wskazanie lokalizacji, w której miałby stanąć „Włapko”. Ostatecznie więc nie będzie dla niego miejsca w Szczecinku. 

info: Mateusz Ludewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Szczecinek

Komentarze (3)

Rzetelny 2016-10-17 18:40

Jeśli chodzi o wybór rotmistrza Witolda Pileckiego to nie mam nic przeciwko. Ale jeśli mowa o Barastoszewskim to decyzja idealna na prima aprilis.

Zmieszany 2016-10-17 22:35

Ulica Bartoszewskiego? Za jakie zasługi? Dlaczego nie np. Miłosza albo Szymborskiej, czego tak wielkiego dokonał Bartoszewski?

turban 2016-10-18 15:01

say what?? toż to Skandal. Bartoszewskiego?? z dziesiątek nazw ulic, których jeszcze nie ma w Szczecinku, akurat Bartoszewskiego? Czyżbym wyczuwał dobrą zmianę? Proponuję Lecha Kaczyńskiego. Wyrażam sprzeciw.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: