Biały Bór. Ślubowali na sztandar

  • KW
  • 2016-10-17 10:43:11
Biały Bór. Ślubowali na sztandar
  • Foto: P. Rozmus/Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Już po raz dziewiąty w historii uczniowie klas pierwszych mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Licznie przybyłych gości w to mroźne, październikowe przedpołudnie wyjątkowo ciepło przywitał dyrektor szkoły Andrzej Pastuszek. W tym jakże podniosłym wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Poseł na Sejm Radosław Lubczyk, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Robert Grzywacz, Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis, Wicestarosta Marek Kotschy, Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Chrzanowska, Burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski, Sekretarz Starostwa Powiatowego Zofia Białkowska oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zofia Kosicka. Oczywiście nie mogło zabraknąć wysokich rangą oficerów służb mundurowych, przedstawicieli wojska, policji, straży pożarnej i służy więziennej. Obecni byli również dyrektorzy szkół z powiatu szczecineckiego, nauczyciele i uczniowie.

Uroczystość przygotowano przy współudziale Dowódcy 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego płk dypl. Andrzeja Mentla oraz przy współpracy z Dowódcą 52 Batalionu Remontowego Ziemi Człuchowskiej w Czarnem ppłk Robertem Szpądrowskim tj. jednostkami patronackimi sprawującymi opiekę nad klasami o profilu wojskowym. Całość uświetniła orkiestra wojskowa Sił Powietrznych z Koszalina pod batutą chor. Tomasza Zajączkowskiego. Po oddaniu honoru sztandarom, przeglądzie kompanii honorowej, pododdziałów klas mundurowych, nastąpiło podniesienie Flagi Państwowej na maszt i odśpiewanie Hymnu Narodowego - relacjonuje Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Do uczniów tradycyjnie swoje słowa skierował Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis: Obchodzimy dziś uroczystość ślubowania, ale według ceremonii przysięgi wojskowej i dla wielu z nas, szczególnie mężczyzn, jest to coś co przeżywamy w sposób szczególny. To także lekcja patriotyzmu, lekcja, którą wszyscy obserwujemy, to szacunek dla flagi narodowej, hymnu, sztandaru, ale również szacunek dla munduru (…) Chciałem podziękować wszystkim uczniom za to, że wybraliście właśnie tę szkołę, szkołę w Białym Borze, szkołę mundurową (…) Życzę wam, aby dzisiejsze ślubowanie i rozpoczęcie nauki było takim początkiem drogi i przygody z tym wszystkim co wiąże się ze służbą. Powszechne przysłowie brzmi: „Jeśli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę!” Nie chodzi o to, żeby przygotowywać się do wojny, ale abyśmy my wszyscy, a w szczególności młodzi ludzie wiedzieli co to jest obrona ojczyzny, w jaki sposób – jeśli zajdzie taka potrzeba – wypełnić swój obowiązek związany ze służbą(….) Liczę ogromnie na waszą solidność i na to, że wasza przygoda z wojskiem nie skończy się tylko i wyłącznie na edukacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, ale będzie początkiem drogi do pracy zawodowej.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar oraz uhonorowanie wyróżniających się uczniów dyplomem uznania. Następnie zgromadzeni goście i licznie przybyli widzowie mieli niepowtarzalną okazję do podziwiania musztry paradnej i defilady. Po złożeniu meldunku o zakończeniu uroczystości kolumna żołnierzy, pocztów sztandarowych i uczniów ruszyła w kierunku szkoły. Cała trasę zabezpieczali funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej z Białego Boru. Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole  Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze wyróżnił dyplomem uznania:

Z KLAS WOJSKOWYCH następujących uczniów:
za wyróżniające wyniki w nauce, właściwą postawę w szkoleniu wojskowym oraz zaangażowanie na rzecz szkoły:
1.      Storman Oliwię
2.      Myszkę Joannę
3.      Wirkus Sandrę
4.      Modrzejewską Dorotę
5.      Taras Paulinę
6.      Grzybowską Adriannę
7.      Chmiela Mateusza
8.      Modrzejewskiego Piotra
9.      Bloch Elizę

Z KLAS POLICYJNYCH oraz Z KLASY SŁUŻB WIĘZIENNYCH następujących uczniów :
1.      Bobkowskiego Patryka
2.      Kopacza Jakuba
3.      Gliwę Martę
4.      Diks Karolinę
5.      Mazura Bartosza
6.      Muchę Natalię
7.      Starzyńską Magdę
8.      Karczewskiego Bartosza

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: