Doceniono trud nauczycieli

  • KW
  • 2016-10-13 12:26:09
Doceniono trud nauczycieli
  • Foto: UM Świdwin

Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Świdwinie nagrodzono wyróżniających się pracowników oświaty.

Kilka razy w roku władze samorządowe Świdwina spotykają się z przedstawicielami różnych środowisk, aby docenić ich pracę na rzecz lokalnego środowiska. Najlepszą okazją do spotkań z pracownikami oświaty jest oczywiście październik i przypadające wówczas ich święto. Zdarza się, że nagrody odbierają również osoby, które nie są nauczycielami, ale ich działalność pośrednio wiąże się z oświatą. W tym roku otrzymały ją najbardziej aktywne osoby wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przemocy w Rodzinie. Jako jedyny w województwie uzyskał on pozytywną ocenę podczas kontroli zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się 12 października w sali rycerskiej zamku. Artystyczną oprawę zapewniły dzieci ze świdwińskich przedszkoli, szkół i gimnazjum. Nagrody wręczali burmistrz Jan Owsiak, wiceburmistrz Urszula Cieślińska oraz przewodniczący Rady Miasta Henryk Klaman.

Nagrody otrzymały następujące osoby:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Barbara Pełka

Anna Strońska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

Magdalena Bujakowska

Klaudia Hanasz

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

Izabella  Starzyńska

Elżbieta Horak

Publiczne Gimnazjum nr 1

Paweł Pińczuk

Halina Fijałek

Jarosław Król

Publiczne Przedszkole nr 1

Violetta Mazurkiewicz

Anna Santkiewicz

Publiczne Przedszkole nr 2

Joanna Bąkowska

Joanna Zimny

Nagrodzeni zostali również następujący członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przemocy w Rodzinie: Marianna Gad, Anna Zdunek, Beata Wachowiak, Aneta Sękalska – Cybul, Romana Parchoć. Nagrodę otrzymała także Katarzyna Szalkiewicz – Tworek z Urzędu Miasta - koordynator realizacji programów dotyczących uzależnień, kierowanych do uczniów świdwińskich placówek oświatowych.

info: UM Świdwin

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: