Likwidują ostatnią barierę architektoniczną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

  • KW
  • 2016-10-12 09:08:17
Likwidują ostatnią barierę architektoniczną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
  • Foto: TV Gawex

Trwa budowa nowej windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku. Celem tej inwestycji jest likwidacja barier architektonicznych poprzez umożliwienie uczniom niepełnosprawnym poruszających się na wózkach dostanie się na 1 i 2 piętro budynku. To już druga taka winda na terenie obiektu. Pierwsza znajduje się bezpośrednio w szkole, a ta powstająca aktualnie, działać będzie w internacie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy opiekuje się kilkunastoma osobami jeżdżącymi na wózkach inwalidzkich. Ci, aby swobodnie móc dostać się na wyższe piętra budynku internatu, muszą korzystać z dźwigów osobowych. Teraz to się zmieni. W ośrodku mamy już jedną windę, w budynku szkoły. Teraz także w internacie instalujemy windę. W tej chwili mamy pociągnięty już szyb windy do drugiego piętra - podkreśla dyrektor ośrodka Barbara Zasada i zaznacza, że wybudowanie tej windy jest jednocześnie likwidacją ostatniej bariery architektonicznej, która utrudnia poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

W ośrodku przebywają uczniowie z orzeczeniem niepełnosprawności ruchowej. Aktualnie mamy 17 uczniów na wózkach i 4 wychowanków grup wychowawczych, którzy potrzebują windy aby dostać się na wyższe piętra. Winda jest tu bardzo potrzebna i dodam, że jest to ostatnia bariera architektoniczna, którą łamiemy w ośrodku -  podsumowuje B. Zasada.

Inwestycja prowadzona przez powiat rozpoczęła się we wrześniu tego roku, a jej zakończenie planowane jest na koniec listopada. Łączny koszt tej inwestycji to około 210 tysięcy złotych z czego 111 tysięcy złotych dofinansowania uzyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: