O finansach i edukacji na obradach Zarządu Powiatu Szczecineckiego

  • KW
  • 2016-10-11 08:27:15
O finansach i edukacji na obradach Zarządu Powiatu Szczecineckiego
  • Foto: TV Gawex

Wraz z rozpoczynającym się nowym tygodniem (10.10.2016) Zarząd Powiatu Szczecineckiego spotkał się na kolejnych obradach. Na początek podjęto uchwały w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 r. oraz dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 r.

Punkt poświęcony finansom i majątkowi powiatu zapoczątkowała kwestia wyboru odpowiedniego ubezpieczenia poszczególnych obiektów stanowiących własność powiatu szczecineckiego, jego zakresu oraz warunków. Następnie zapoznano się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół nr 1. im. KEN w Szczecinku, dotyczącego zwiększenia planu wydatków w celu pokrycia kosztów zakwaterowania uczestników 18- ego Konkursu Pianistycznego „Szczecinek 2016”. W  związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej ustalono wysokość Nagrody Starosty, która rokrocznie przyznawana jest nauczycielom i dyrektorom.

W części poświęconej edukacji Zarząd Powiatu zapoznał się z kandydaturami uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego pretendujących o przyznanie stypendium i Nagrody Starosty Szczecineckiego. W wyniku głosowania tajnego, stypendia przyznano trójce uczniów. Członkowie Zarządu ustalili również kwotę, która zostanie przeznaczona na Powiatowy Kalendarz Imprez w roku 2017 oraz zapoznali się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku dotyczącym zatrudnienia nauczyciela wspomagającego, posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej - relacjonuje rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku Piotr Rozmus. Zarząd wyraził także aprobatę dla wniosku Dyrektora I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku w sprawie udzielenia zgody na uruchomienie nauczania indywidualnego uczennicy II klasy. W tej części obrad uczestniczył również Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior Radosław Wąs, którego obecność podyktowana była koniecznością ustalenia odpłatności za pobyt grup dzieci i młodzieży skierowanych przez nadleśnictwa lub Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku. Przy tej okazji poświęcono również sporo czasu na dyskusję dotyczącą centrum w sensie ogólnym, jego funkcjonowaniu, rozwojowi i pomysłom mającym na celu uczynnienie placówki jeszcze bardziej atrakcyjną.
Kolejnym punktem dzisiejszych obrad, nad którym pochylił się Zarząd było finansowanie zadań publicznych i dofinansowanie przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych. Tutaj m.in.  przyjęto rozliczenie zadania publicznego pn. „Rusz rodzica z kanapy” realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe „PARTNER”. Posiedzenie zakończył temat gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością powiatu szczecineckiego -
podsumowuje P. Rozmus.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: