SIS Terra musi się wytłumaczyć ze swoich działań staroście

  • KW
  • 2016-10-07 16:04:38
SIS Terra musi się wytłumaczyć ze swoich działań staroście
  • Foto: TV Gawex

28 września do Starostwa Powiatowego w Szczecinku wpłynęło pismo pełnomocnika firmy Kronospan w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Terra. Postępowanie będzie prowadzone pod kątem działań stowarzyszenia, które zdaniem pełnomocnika firmy Kronospan, narusza postanowienia statutu stowarzyszenia oraz działa na szkodę społeczności lokalnej.

Konflikt na linii Kronospan – Stowarzyszenie Terra przybiera na sile. Po kilku briefingach prasowych zawierających oświadczenia obu stron, zakład Kronospan zdecydował się skierować sprawę do rozpatrzenia przez starostę szczecineckiego, Krzysztofa Lisa, który w przypadku poddania pod wątpliwość działalności danego stowarzyszenia posiada kompetencje do jego nadzoru. Formalnie został złożony wniosek przez pełnomocnika firmy Kronospan o podjęcie działań związanych z funkcjonowaniem firmy Terra jako stowarzyszenia, czyli organizacji pozarządowej zajmującej się sprawami ekologii. Taki wniosek wpłynął w formie pisemnej, gdzie Kronospan oczekuje od starosty działań związanych z nadzorem nad organizacjami pozarządowymi. Związane jest to ze sprawdzaniem czy organizacja właściwie działa, czy ma statut i czy odnosi się on do faktycznej działalności -  tłumaczy Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis.

Przypomnijmy, ostateczną kością niezgody było pismo wysłane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w celu wstrzymania decyzji o udzieleniu dotacji na budowę od lat zapowiadanego UTWS – filtra, który ma poprawić jakość powietrza w naszym mieście. Pisaliśmy o tym w artykule: [WIDEO] Dofinansowanie inwestycji UTWS dla Kronospanu wstrzymane. Wszystko przez SIS TERRA. Zgodnie z ustawą będę występował do stowarzyszenia Terra o złożenie wyjaśnień. Dotyczy to zarzutu pełnomocnika Kronospan i zapisu w statucie, że stowarzyszenie działa na rzecz poprawy ekologii. Według firmy organizacja działa tak, aby przedsiębiorstwo Kronospan nie podjęło się inwestycji związanej z UTWS. Dlatego według Kronospan stowarzyszenie działa niezgodnie ze statutem - wyjaśnia K. Lis.

Jak podkreślił starosta, zapisy ustawy związane z nadzorem nad stowarzyszeniami są dość ''mocne'', gdyż starosta może między innymi wzywać do złożenia wyjaśnień, udzielić ostrzeżenia, udzielić kary pieniężnej czy wystąpić o zaprzestanie działalności niezgodnej ze statutem, a w ostateczności istnieje także możliwość wystąpienia do sądu o zaprzestanie istnienia stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: