Dyskutowali o uzależnieniach

  • KW
  • 2016-09-30 09:26:46
Dyskutowali o uzależnieniach
  • Foto: UM Świdwin

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w debacie „Sens i bezSENS profilaktyki'', która odbyła się 29 września w Urzędzie Miasta Świdwin.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi młodym” z Koszalina, które realizuje program „Synergia” współfinansowany przez Województwo Zachodniopomorskie. Uczestnikami natomiast były osoby, które w swojej pracy zawodowej lub działalności społecznej mają do czynienia z problematyką uzależnień – miedzy innymi policjanci, przedstawiciele opieki społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, placówek oświatowych, stowarzyszeń i organizacji. Bardzo aktywnie do dyskusji włączała się młodzież ze świdwińskich szkół.

Celem debaty było bliższe poznanie się jej uczestników oraz zwrócenie uwagi na szkody wynikające z używania substancji psychoaktywnych i uzależnień. Uczestnicy uznali, że najistotniejszym elementem profilaktycznym jest długotrwałe wypracowanie relacji pomiędzy dzieckiem a jego rodzicami lub nauczycielami oraz właściwa komunikacja.

Więcej informacji o programie na stronie www.mlodzi-mlodym.koszalin.pl

info: UM Świdwin

Dyskutowali o uzależnieniach

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: