„Jedynka” uczciła urodziny miasta

  • KW
  • 2016-09-29 10:33:14
„Jedynka” uczciła urodziny miasta
  • Foto: UM Świdwin

Uczniowie klas 2 i 3 Szkoły Podstawowej nr 1 uczcili 720. urodziny Świdwina uczestnicząc z wychowawcami i rodzicami w grze miejskiej.

Młodzi mieszkańcy miasta wykazali się znajomością topografii oraz wiedzą o świdwińskich zabytkach, instytucjach publicznych, miejscach pamięci i symbolice herbów. Udowodnili także, że posiadają wiedzę o wydarzeniach z kalendarium Świdwina.

Wielu uczniów zastanawiało się nad treścią sentencji znajdujących się na pomniku przy Placu Jana Pawła II i nad osiągnięciami sławnego uczonego przy obelisku na Skwerze Rudolfa Virchowa. Ciekawość wzbudziło pochodzenie nazwy naszego miasta oraz zabytki będące świadectwami  historii, która nie pozwoliła jeszcze odkryć wszystkich tajemnic Świdwina.

W podsumowaniu międzyklasowych zmagań na Placu Konstytucji 3 Maja wzięli udział: Pani Urszula Cieślińska, Zastępca Burmistrza Miasta Świdwin, Pani Monika Spychalska, Kierownik Wydziału Inwestycji, Promocji i Rozwoju oraz Pan Bogdan Wachowiak, Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Świdwin.

Nasi goście pogratulowali wiedzy młodym uczestnikom gry, a także nagrodzili każdego z nich. Pani Barbara Pełka, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orła Białego w Świdwinie odebrała z rąk Pani Urszuli Cieślińskiej pamiątkowy puchar będący wyrazem podziękowania za godne uczczenie 720. rocznicy nadania praw miejskich Świdwinowi.

Koordynatorkami przedsięwzięcia były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Grażyna Tyszkiewicz i Beata Wachowiak. 

info: UM Świdwin

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: