Likwidacja placówki opiekuńczo-wychowawczej, SzLOT i szpital - kolejna sesja radnych powiatu za nami

  • KW
  • 2016-09-20 08:42:33
Likwidacja placówki opiekuńczo-wychowawczej, SzLOT i szpital - kolejna sesja radnych powiatu za nami
  • Foto: TV Gawex

Za nami wrześniowa sesja Rady Powiatu w Szczecinku. Podczas poniedziałkowych (19.09) obrad radni zapoznali się z informacją z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za I półrocze 2016 roku oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Choć to rzecz niesłychana radni nie skorzystali z przywileju jaki oferował punkt 4 - interpelacje, wnioski i zapytania radnych -  i nikt nie zdecydował się na zabranie głosu. W części uchwałodawczej wprowadzono dodatkowy punkt. Radni zdecydowali w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej na terenie Powiatu Szczecineckiego kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie go z użytkowania. Rzeczony fragment drogi dotyczy ulicy Leśnej i przestał spełniać kryteria zaliczenia jej do dróg powiatowych, gdyż w związku z rozwojem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbywa się po nim wyłącznie ruch transportowy i stanowił on będzie wewnętrzną drogę zakładową. Uchwała wzbudziła kilka wątpliwości, które rozwiał posiłkujący się mapami geodezyjnymi Starosta Krzysztof Lis - relacjonuje Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku. 

Wcześniej jednak radni przegłosowali uchwałę w sprawie przystąpienia w partnerstwie do przygotowania i realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko istnieje możliwość sfinansowania działań służących rozwojowi terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Powiat Szczecinecki planuje wykonanie 131 nowych nasadzeń drzew przydrożnych przy ulicy 28 Lutego. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2017-2018.

Ponadto podjęto uchwałę o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2016 – 2018” oraz  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016. Radni podjęli również uchwałę w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Godzisławiu. Istniejąca placówka z dniem 01.01. 2017 stanie się rodzinnym domem dziecka o charakterze rodzinnej pieczy zastępczej. W ten sposób ujednoliceniu ulegnie system wsparcia dziecka i dalszy rozwój rodzinnych form opieki, ponieważ w powiecie szczecineckim funkcjonuje już pięć rodzinnych domów dziecka o charakterze rodzinnej pieczy zastępczej. Warto podkreślić, iż rzeczona zmiana w żaden sposób nie przyczyni się do przerwania ciągłości opieki nad przebywającymi w placówce wychowankami - wyjaśnia P. Rozmus. 

Radni zdecydowali również o wyrażeniu zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, oraz podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia woli współtworzenia Stowarzyszenia „Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna”. Dotychczas samorząd Powiatu reprezentował Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis. Na skutek rezygnacji starosty z pełnienia tej funkcji radni zdecydowali, iż nowym przedstawicielem Powiatu Szczecineckiego będzie radny Jakub Hardie- Douglas. Była to uchwała, która jak się okazało wzbudziła wiele emocji i w jej wyniku do mównicy pomaszerowali kolejno radny Jerzy Dudź oraz radna Joanna Pawłowicz. Bodajże największe wątpliwości i zastrzeżenia wyrażał jednak radny Tomasz Wójcik. Czynił to ze swojego miejsca, w konsekwencji wdając się z radnym Jakubem Hardie Douglasem w niewybredną dyskusję, którą szybko ucięła Przewodnicząca Rady Dorota Chrzanowska - dodaje rzecznik. 

Na koniec głos zabrał radny Grzegorz Poczobut, który w swoim wystąpieniu powrócił do sprawy szczecineckiego szpitala. Na wszelkie zapytania i wątpliwości  odpowiedział Starosta Krzysztof Lis. Uwielbiam Pana słuchać – podsumował wystąpienie Starosty radny Poczobut – Pana wypowiedzi zawsze są merytoryczne i pełne spokoju.(…) Oczywiście, że  na terenie szpitala mają miejsce wspaniałe inwestycje.(…) Tylko Stevie Wonder by ich nie zauważył – zażartował radny. I choć podczas obrad niewątpliwie miał miejsce „gorący” epizod, 25. Sesja Rady Powiatu zakończyła się  w spokojnej i miłej atmosferze.

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: