Kołobrzeski Klub Seniora zaprasza

  • KW
  • 2016-09-15 10:53:44
Kołobrzeski Klub Seniora zaprasza
  • Foto: MOPS Kołobrzeg / Kołobrzeski Klub Seniora

Kołobrzeski Klub Seniora rozpoczyna działalność we wrześniu 2016 roku. Jest to miejsce spotkań mieszkańców Kołobrzegu w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji.

Klub mieści się w budynku Centrum Spraw Społecznych, przy ulicy Okopowej 15a (jest to jednocześnie siedziba Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów) i funkcjonuje w okresie od września do czerwca w dni robocze w godzinach popołudniowych. Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne. Placówka oferuje seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne, spotkania integracyjne. Zajęcia w klubie organizowane są w formie: stałych sekcji liczących co najmniej 5 uczestników klubu, warsztatów tematycznych, spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd., innych formach rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

Seniorzy zainteresowani uczestnictwem w Klubie powinni wypełnić deklarację uczestnictwa w Kołobrzeskim Klubie Seniora i złożyć ją w Centrum Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej  MOPS, ul. Okopowa 15 pok. 103 lub 127 w godz. 7.30 – 15.30. Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa w Kołobrzeskim Klubie Seniora (w tym także Regulamin Kołobrzeskiego Klubu Seniora oraz Deklaracja uczestnictwa w Kołobrzeskim Klubie Seniora) znajdują się na stronie MOPS w Kołobrzegu:
http://mops.kolobrzeg.pl/component/content/article/2-uncategorised/144-ko%C5%82obrzeski-klub-seniora.html

Informacji udzielają również pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu: koordynator – Pani Teresa Gębczyńska, tel. 94 35 52 333, e-mail: t.gebczynska@mops.kolobrzeg.pl, pracownicy socjalni Działu Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny (http://mops.kolobrzeg.pl/organizacja-mops/dzia%C5%82-pracy-socjalnej-i-wspierania-rodziny.html).

Zapraszamy seniorów na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 19 września 2016 r. godz. 16.00 w siedzibie Klubu (ul. Okopowa 15 a).

info: MOPS Kołobrzeg

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: