Obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego

  • KW
  • 2016-09-11 22:40:58
Obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego
  • Foto: TV Gawex

9 września (piątek) obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego. W pierwszej kolejności zaakceptowano projekty uchwał Rady Powiatu.

Pierwsze dwa projekty dotyczyły „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2016” oraz uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016. Zatwierdzono również projekt uchwały dotyczący likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Godzisławiu. Na tę okoliczność podczas posiedzenia obecna była dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku Małgorzata Kubiak – Horniatko. Istniejąca placówka z dniem 01.01.2017 miałaby stać się rodzinnym domem dziecka o charakterze rodzinnej pieczy zastępczej. Projekt uchwały ma na celu ujednolicenie systemu wsparcia dziecka i dalszy rozwój rodzinnych form opieki, ponieważ w powiecie szczecineckim funkcjonuje już pięć rodzinnych domów dziecka o charakterze rodzinnej pieczy zastępczej. Warto podkreślić, iż proponowana zmiana w żaden sposób nie przyczyni się do przerwania ciągłości opieki nad przebywającymi w placówce wychowankami - wyjaśnia Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Członkowie Zarządu podjęli uchwały zarządu m.in. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016; dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016 oraz przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych. Zdecydowano także o powołaniu komisji przetargowej na świadczenie doradztwa prywatyzacyjnego w procesie zbycia akcji spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku.

W części związanej z edukacją członkowie zarządu m.in. wyrazili zgodę na uruchomienie kształcenia dla osób dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV, Zespole Szkół Technicznych oraz Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w roku szkolnym 2016/2017 - podsumowuje Piotr Rozmus. 
 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: