Sesja nadzwyczajna w ratuszu o pożyczkach i poręczeniach

  • KW
  • 2016-09-01 10:34:50
Sesja nadzwyczajna w ratuszu o pożyczkach i poręczeniach
  • Foto: TV Gawex

W czwartek, 1 września radni spotkali się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która jak zwykle odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Miasta Szczecinek. Dzisiejsze obrady związane były z przegłosowaniem jednej uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta w 2016 roku.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta zwoływana jest zawsze, kiedy istnieje konieczność szybkiego podjęcia uchwał lub uchwały. Tak było i w tym przypadku, a uchwała związana jest z ustaleniem wysokości pożyczek i poręczeń, jakich może udzielać Burmistrz Miasta. W związku z prowadzonymi na terenie szpitala w Szczecinku inwestycjami, istnieje konieczność udzielenia spółce Szpital w Szczecinku krótkoterminowej pożyczki w wysokości 1,2 miliona złotych na zakup od powiatu szczecineckiego łącznika, na którym prowadzona jest część przebudowy Oddziału Intensywnej Terapii, jak również udzielenia na okres 10 lat poręczenia kredytu w wysokości 1,5 miliona złotych. Po uzyskaniu kredytu, spółka najdalej do 15 listopada spłaci miastu udzieloną jej pożyczkę. Ostatecznie, po burzliwych dyskusjach, w głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 20 radnych - 16 było za jej podjęciem, a 4 wstrzymały się od głosu. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: