Sprawa PKS-u w toku - obrady Zarządu Powiatu Szczecineckiego

  • KW
  • 2016-08-26 14:28:13
Sprawa PKS-u w toku - obrady Zarządu Powiatu Szczecineckiego
  • Foto: TV Gawex

24.08.2016 obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego. W porządku obrad znalazły się sprawy, które w większości zostaną podniesione podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu, zaplanowanej na 31.08.2016 roku.

Na samym początku posiedzenia wrócono do tematu spółki PKS. Na tę okoliczność zaproszono prezes Zarządu spółki Halinę Mozolewską oraz dyrektor ds. ekonomiczno – finansowych Leonardę Dutkowską, które przedstawiły raporty dotyczące funkcjonowania szczecineckiego przewoźnika.
Członkowie Zarządu zaakceptowali projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
1.    Udzielenia Gminie Szczecinek pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej – działka nr 660 w miejscowości Parsęcko”
2.    O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016.
3.    Ustalenia kierunku działania Zarządu Powiatu Szczecineckiego w związku z realizacją przez Gminę Szczecinek zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Marcelin - Godzimierz”.
 
Podjęli uchwały w sprawie:
1.    Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu szczecineckiego za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
2.    Ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Szczecinecki w roku szkolnym 2016/2017.
3.    Przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych Powiatu Szczecineckie w 2016 roku.
4.    Dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016.
 
Wśród spraw majątkowych i finansów publicznych Członkowie Zarządu zapoznali się z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV o zwiększenie środków w planie finansowym szkoły z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza rynny deszczowej do instalacji burzowej oraz na remont pomieszczeń gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego. Ustalono wysokość wprowadzonych opłat za wynajem pomieszczeń w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior  oraz zapoznano się z informacjami o wynikach przetargów na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego.

 

info: P.Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: