Dofinansowanie od miasta na lądowisko w Wilczych Laskach

  • Redakcja TV Gawex
  • 2016-08-23 14:37:57
Dofinansowanie od miasta na lądowisko w Wilczych Laskach
  • Foto: TV Gawex

Urząd Gminy Szczecinek wraz z Urzędem Miasta już od dłuższego czasu starali się o utworzenie oficjalnego lądowiska w Wilczych Laskach. W maju bieżącego roku zapadły ostateczne decyzje i lądowisko zostało w końcu wpisane do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W chwili obecnej planowane są prace mające na celu modernizację, w tym celu wójt gminy Szczecinek wystąpił do Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta o pomoc finansową.

Lądowisko w Wilczych Laskach to przedsięwzięcie, o którym się mówiło już kilka lat temu. Jednak dopiero na przełomie ostatniego roku udało się te plany wcielić w życie. W maju bieżącego roku zostało ono oficjalnie wpisane do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a teraz przyszła pora na realizację planów mających na celu modernizację całego obiektu. 
Gmina Szczecinek poczyniła duże prace związane z przygotowaniem dokumentacji aby to lądowisko zostało oficjalnie zatwierdzone. Zdaniem Wójta gminy, Ryszarda Jasionasa, będzie ono wspólnym dobrem naszego terenu dlatego wystąpił również o pomoc finansową do Starostwa Powiatowego. 

"Wychodzimy z założenia, że użytkownicy tego pasa to nie będą tylko i wyłącznie mieszkańcy Gminy Szczecinek. To lądowisko będzie służyło szerszej rzeszy mieszkańców i nie tylko. To jest takie okno na świat całego regionu, dlatego nie jesteśmy w stanie ponosić pełnych kosztów związanych z realizacją zadań związanych z lądowiskiem" - podsumował Ryszard Jasionas, Wójt Gminy Szczecinek 

Pomoc zarówno od miasta jak i starostwa opiewa na łączną sumę 50 tysięcy złotych. W chwili obecnej miasto już zadeklarowało wsparcie w wysokości 30 tysięcy złotych. Na najbliższej Sesji Rady Miasta, radni podejmą stosowną uchwałę w tej sprawie. Starostwo Powiatowe na chwilę obecną jeszcze nie wydało decyzji w tej sprawie. Procedura przyznania takiej pomocy jest następująca samorządy na najbliższych sesjach muszą podjąć stosowne uchwały, a następnie owa pomoc przelewana jest na umowę pomiędzy podmiotami. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i samorządy udzielą wsparcia na ten cel, prace na lądowisku rozpoczną się już we wrześniu.
Włodarze naszego miasta jak i powiatu wspólnie przyznają, że lądowisko będzie bardzo pomocne przy pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych, którzy często przy wyborze nowych obszarów inwestycyjnych oceniają go pod względem komunikacji. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: