Kolejne obrady Zarządu Powiatu Szczecineckiego.

  • Redakcja TV Gawex
  • 2016-08-17 13:02:33
Kolejne obrady Zarządu Powiatu Szczecineckiego.
  • Foto: TV Gawex

We wtorek 16 sierpnia po raz kolejny obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego, który zajął się kilkoma ważnymi kwestiami związanymi przede wszystkim z sytuacją wodną. Dyskutowano na temat ryb, gospodarki wodnej i problemów z tym związanymi. Nie zabrakło także rozmów o nowych inwestycjach w Powiecie.

Podczas wczorajszych (16.08.2016) obrad Zarządu Powiatu Szczecineckiego sporo czasu poświęcono…rybom. Dyskutowano na temat ryb od niedawna zamieszkujących akwaria Centrum Edukacji i Rewitalizacji Jezior, a także o tych żyjących na wolności, w naturalnych akwenach naszego powiatu. Na tę okoliczność zaproszono dyrektora CEiRJ Radosława Wąsa oraz pełnomocnika burmistrza, specjalistę ds. obwodów rybackich w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Mariusza Getkę. 


W pierwszej kolejności poruszono kwestię kondycji nowych lokatorów pracowni akwarystycznej. Dyrektor Centrum wyjaśnił, że firma Aqua Medic Poland Bartosz Blum z Janikowa montująca akwaria i odpowiedzialna za dostawę ryb uprzedzała, że część z nich może mieć problem z przystosowaniem się do nowych warunków. Sam proces tworzenia się biotopu, a więc warunków najbardziej zbliżonych do naturalnych zajmuje około 6 tygodni. Do tego doszedł jeszcze nieunikniony stres związany z transportem. Dyrektor  poinformował, że firma Aqua Medic będzie sprawować nadzór technicznych nad akwariami przez okres roku. Uzgodniono, iż Mariusz Getka będzie współpracował z zespołem CEiRJ i służył swoim doświadczeniem podczas ewentualnego,  przyszłego dorybienia, decydował o doborze odpowiednich gatunków ryb oraz sprawował nadzór nad ich prawidłową aklimatyzacją. 


Członkowie Zarządu zamartwili się również losem wolnożyjących ryb, a także informacjami, że na naszych jeziorach dochodzi do procederu kłusownictwa. Podczas posiedzenia obecny był wójt gminy Szczecinek Ryszard Jasionas, który podczas ostatnich obrad wnioskował o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej. Pomysł wydaje się być zatem jak najbardziej  zasadny, dlatego też zaakceptowano projekt uchwały w tej sprawie. 
Powrócono również do przedłożonego podczas ostatnich obrad wniosku  Wójta Gminy Szczecinek o dokonanie zmiany nazwy zadania i przeznaczenia środków finansowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Wielka (ul. Pojezierze). Na realizację przedsięwzięcia gmina otrzymała już wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i w związku z tym jako beneficjent nie może dokonywać jego finansowania z innych środków publicznych.  Wójt zwrócił się z prośbą o przeniesienie rzeczonych środków na rzecz realizacji projektu „Modernizacja drogi gminnej – działka nr 660 w miejscowości Parsęcko”. Ustalono, iż podczas przyszłych obrad Zarządu zostanie przedstawiony projekt uchwały w tej sprawie. 


Zarząd podjął uchwałę w sprawie przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych Powiatu Szczecineckiego w 2016 roku. Wśród spraw pozostałych zapoznał się m.in.: z petycją o przywrócenie od 1 września br. połączenia autobusowego relacji Biały Bór – Szczecinek oraz reklamacją dotyczącą warunków pobytu w schronisku prowadzonym przez Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego w Szczecinku.
 

Info: Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: