PGK Szczecinek zawiesza sprzedaż maszyn rolniczych

  • KW
  • 2016-08-12 10:34:55
PGK Szczecinek zawiesza sprzedaż maszyn rolniczych
  • Foto: TV Gawex

Dwa lata temu powstał pomysł, aby szczecinecki PGK zajął się sprzedażą maszyn rolniczych i komunalnych. Jednak po pewnym czasie okazało się, że pomysł był mocno nietrafiony. Podczas jednej z majowych sesji Rady Miasta Szczecinek radni opozycyjni wyliczyli, że nieudany biznes kosztował spółkę bagatela pół miliona złotych i przez 2 lata zarobiła ona jedynie 30 tysięcy złotych. Władze spółki potwierdziły informacje, że w chwili obecnej w tym sektorze panuje kryzys i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oficjalnie zawiesiło działalność związaną ze sprzedażą maszyn rolniczych.

We wrześniu 2014 roku zapadła decyzja, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej rozpocznie dodatkową działalność jaką miała być sprzedaż maszyn rolniczych i komunalnych, a później także leśnych. Niestety, po dwóch latach okazało się, że pomysł jest bardzo brzemienny w skutkach. Z powodu kryzysu w tej branży, maszyny stoją, a chętnych klientów brak. W chwili obecnej Centrum Maszyn Komunalnych, Rolniczych i Leśnych zostało zawieszone. 

Zdaniem wiceprezesa szczecineckiego PGKu, Tadeusza Chruściela, są przede wszystkim dwie przyczyny niepowodzenia tej działalności. Pierwsza to brak dopłat na zakup sprzętu dla sektora rolniczego z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 (duże opóźnienia w przygotowaniu i składaniu wniosków, bliżej nie określony termin realizacji „nowego rozdania”). Druga to znaczny spadek cen skupu mleka do blisko 50% ceny wyjściowej, obowiązującej do niedawna i przyjętej do kalkulacji, co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie możliwości zakupu maszyn przez producentów rolnych. Pierwsza perspektywa wsparcia finansowego Unii Europejskiej 2007-2013 dla rolników doskonale funkcjonowała. My otwierając centrum byliśmy w realizacji poprzedniego rozdania. Rok 2014 był rokiem przygotowań do nowego rozdania, były też realizowane stare zamówienia. Niewiele wówczas mogliśmy zrobić, a rok 2015 to już nowe rozdania i niestety nic nie wpłynęło - wyjaśnia nam Tadeusz Chruściel.

W obszarze maszyn dla sektora leśnego, starania podjęte na temat nawiązania szerszej współpracy z producentami i importerami wymagają dłuższego czasu i pomimo pewnych sukcesów nie zapewniają dostatecznych przychodów na pokrycie kosztów działalności.

Poniesione nakłady na środki trwałe w wysokości brutto ponad 244 tysięcy złotych zwiększyły majątek spółki i zdaniem wiceprezesa są wykorzystywane w prowadzeniu działalności. Środki trwałe nadal wykorzystujemy, jednak jeśli chodzi o nakłady poniesione na plac, one będą się rekompensowały poprzez umowę dzierżawy placu przy ulicy Pilskiej - dodaje nasz rozmówca i zaznacza, że to właśnie jednym ze sposobów próby odrobienia strat jest właśnie wydzierżawienie placu, na którym znajdowało się Centrum Maszyn.

Spółka PGK Szczecinek nie ukrywa również swoich nowych planów. Zorganizowane konferencje wiosną 2015 oraz 2016 roku dla sektora komunalnego oraz leśnego pozwoliły na określenie istniejącego potencjału, stosowanych technologii i wyposażenia technicznego w obszarze pozyskiwania i przetwarzania biomasy.

Póki co, spółka zawiesiła swoją działalność związaną ze sprzedażą maszyn, jednak nie jest jednoznacznie powiedziane, że nie powróci do tego pomysłu w późniejszym czasie.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: