Budowa stadionu lekkoatletycznego droższa o ponad 200 tysięcy złotych

  • KW
  • 2016-08-10 08:42:19
Budowa stadionu lekkoatletycznego droższa o ponad 200 tysięcy złotych
  • Foto: Piotr Rozmus/Starostwo Powiatowe Szczecinek

Członkowie Zarządu Powiatu Szczecineckiego obradowali zaledwie przed paroma dniami, a już we wtorek (09.08.2016) odbyło się kolejne posiedzenie, zdominowane głównie przez sprawy majątkowe.

Choć wykonawcę przebudowy drogi powiatowej Nr 1297Z ul. St. Staszica w Szczecinku wyłoniono już jakiś czas temu, okazało się, iż firma Marbruk Sp. z o.o. z Charzykowy, która wygrała przetarg nie podejmie się zadania. Decyzja spółki nie jest do końca jasna, jednak należy podkreślić, że zadanie jest wymagające i potencjalnym wykonawcom nastręcza wielu trudności. Warto przypomnieć, że inwestycja przewiduje obniżenie wierzchołka wzniesienia przy wjeździe z ul. Szczecińskiej, złagodzenie zakrętu oraz wykonanie zjazdów, zatoki autobusowej, wycięcie drzew oraz instalację oświetlenia drogowego. Powiat szczecinecki na realizację przedsięwzięcia otrzymał 50 % dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W kosztach będzie również partycypować miasto Szczecinek, które dołoży 200 tysięcy złotych. Zarząd zdecydował, iż propozycja realizacji zadania zostanie złożona firmie, która w procedurze przetargowej zajęła drugie miejsce. Jest nią Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „Infrabud” Janusz Kłosowski z Koszalina.

Członkowie zarządu powrócili również do podniesionej podczas ostatniego spotkania sprawy stadionu lekkoatletycznego i konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na stabilizacji gruntu cementem w obrębie nawierzchni syntetycznej. Zasadność przeprowadzenia dodatkowych prac potwierdzona została przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, a ich koszt oszacowano na 233 937,44 zł brutto - informuje Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Następnie zapoznano się z wnioskiem Wójta Gminy Szczecinek o dokonanie zmiany nazwy zadania i przeznaczenia środków finansowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Wielka (ul. Pojezierze). Na realizację przedsięwzięcia gmina otrzymała już wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i w związku z tym jako beneficjent nie może dokonywać jego finansowania z innych środków publicznych.  Wójt zwrócił się z prośbą o przeniesienie rzeczonych środków na rzecz realizacji projektu „Modernizacja drogi gminnej – działka nr 660 w miejscowości Parsęcko”. Decyzja w tej sprawie zostanie ostatecznie podjęta podczas najbliższego posiedzenia Zarządu - kończy Piotr Rozmus.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: