Sprawy majątkowe i edukacja - kolejne obrady Zarządu Powiatu Szczecineckiego

  • KW
  • 2016-07-24 18:35:28
Sprawy majątkowe i edukacja - kolejne obrady Zarządu Powiatu Szczecineckiego
  • Foto: TV Gawex

21.07 2016 roku na cotygodniowych obradach spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Szczecineckiego. Podjęto uchwały, zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu, zdecydowano o sprawach majątkowych oraz pochylono się nad sprawami związanymi z edukacją.

Uchwały podjęte przez Zarząd dotyczyły m.in.: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016; przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych na dofinansowanie zakupu materiałów do remontu sceny wykorzystywanej podczas uroczystości szkolnych i okolicznościowych w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku; dokonania zmian w układzie wykonawczym Powiatu Szczecineckiego w roku 2016;
 
Zaakceptowany przez zarząd projekt uchwały Rady Powiatu dotyczył zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Szczecineckim na lata 2015 – 2017. Ustalono limit rodzin zastępczych zawodowych. W 2016 roku będzie on wynosił 6 rodzin, natomiast w roku 2017 7 rodzin.
 
Ponadto Zarząd zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Likwidację barier architektonicznych w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku”(instalacja windy), którą przedłożyła Firma Handlowo – Usługowa Dariusz Syczewski ze Szczecinka. Zatwierdzono również wybór najkorzystniej oferty na zakup komputerów dla jednostek oświatowych Powiatu Szczecineckiego, którą przedstawiła firma Comdrev Szczecinek.

info: Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: