Prawo jazdy w Szczecinku. Jest pozytywna opinia ZORDU, ruszają odpowiednie procedury

  • KW
  • 2016-07-23 10:42:14
Prawo jazdy w Szczecinku. Jest pozytywna opinia ZORDU, ruszają odpowiednie procedury
  • Foto: TV Gawex

Dotarła do nas kolejna dobra wiadomość dotycząca utworzenia w Szczecinku filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis konsekwentnie zmierza do realizacji swojego pomysłu, który ostatnio nabrał jeszcze bardziej realnych kształtów.

Wszystko za sprawą listu dyrektora koszalińskiego ZORDU Eugeniusza Romanowa wystosowanego do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.  Dyrektor wyraża w nim aprobatę dla projektu i prosi, aby marszałek wnioskował do Sejmiku Wojewódzkiego o wskazanie miasta Szczecinka, w którym może być przeprowadzony egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2,A,B1 lub B - wyjaśnia Piotr Rozmus, rzecznik prasowy szczecineckiego Starostwa Powiatowego.

Swoją prośbę Dyrektor Eugeniusz Romanow uzasadnił następująco:
 
1. ZORD w Koszalinie jest gotowy kadrowo, logistycznie, organizacyjnie i technicznie do przeprowadzenia egzaminów w Szczecinku.
2. Samorząd Powiatu Szczecineckiego jest zainteresowany prowadzeniem egzaminów na prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1 lub B w Szczecinku i jest gotowy do wsparcia ZORD Koszalin w przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury. Dyrektor ZORD po zapoznaniu się, z proponowaną infrastrukturą i uzyskaniu Opinii biegłego sądowego z zakresu bezpieczeństwa  w ruchu drogowym stwierdził, że we wskazanym miejscu jest możliwe przeprowadzenie egzaminów tylko w zakresie kat. AM, B1 lub B. W przypadku wskazania innego miejsca, gwarantującego bezpieczną realizację zadań egzaminacyjnych ZORD Koszalin rozszerzy zakres egzaminów o kategorie A1, A2 i A.
3. Poprzez prowadzenie egzaminów w Szczecinku wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom społecznym i znacznie ułatwimy lokalnej społeczności procedury związane z uzyskaniem prawa jazdy, ponadto obniżymy obywatelom koszty (czas na dojazd, transport).
4. Dzisiejsze rozlokowanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (Szczecin i Koszalin) powoduje, że mieszkańcy południowo – wschodniej części  naszego województwa uzyskują uprawnienia do kierowania w WORD-ach z innych województw (głównie Piła w Wielkopolsce). Prowadzenie egzaminów w Szczecinku skanalizuje ten proces w dużej części nasze województwo. Nie bez znaczenia jest również pozyskanie środków na działania związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców prowadzone przez ZORD, w ramach Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  
 
Przedłożony list uruchomił niezbędną procedurę, która mamy nadzieję, znajdzie swój finał niebawem i w konsekwencji sprawi, że ośrodek egzaminacyjny zacznie funkcjonować już od stycznia 2017 roku - podsumowuje Piotr Rozmus. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: