Stopnie alarmowe ALFA i BRAVO-CRP obowiązują w całej Polsce

  • KW
  • 2016-07-22 14:12:15
Stopnie alarmowe ALFA i BRAVO-CRP obowiązują w całej Polsce
  • Foto: www.cybsecurity.org

Premier Beata Szydło na czas odbywających się w Polsce Światowych Dni Młodzieży wprowadziła dwa stopnie alarmowe ALFA i BRAVO-CRP.

Stopnie alarmowe obowiązują od 21 lipca 2016 do 1 sierpnia 2016 na terenie całej Polski. Szef rządu może wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych w państwie. Stopień ALFA jest stopniem najniższym, który oznacza "ogólne ostrzeżenie" ze względu na pozyskanie informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia terrorystycznego, stopień BETA, stopień CHARLIE, gdzie już w trakcie trwania tego stopnia MSW może zakazać zgromadzeń publicznych oraz stopień DELTA, czyli najwyższy stopień oznaczający atak terrorystyczny lub wysoki stopień przygotowywań do niego. Wprowadzenie stopnia ALFA zobowiązuje przede wszystkim organy administracji publicznej do prowadzenia wzmożonych kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludności.

Drugi, wprowadzony wczoraj stopień BRAVO-CPR, dotyczy zwiększonego ryzyka ataku na państwowe systemy teleinformatyczne. W praktyce nakazuje on dostawcom telekomunikacyjnym zapewnienie gotowości do niezwłocznego podejmowania działań przez administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji, wprowadzenie dyżurów w trybie alarmowym dla decydentów w kwestiach bezpieczeństwa, wprowadzenie wzmożonego monitorowania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wg zaleceń Szefa Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub innych komórek uprawnionych do reagowania oraz kontrolowanie dostępności i nienaruszalności usług elektronicznych.

Przypomnijmy, ostatni raz stopień alarmowy ALFA został wprowadzony w Polsce podczas EURO 2012. Ówczesny premier Donald Tusk ogłosił go po tym, jak na Bugu zatrzymano łódkę z materiałami wybuchowymi i telefonem komórkowym zawierającym zdjęcia PGE Narodowego.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: