Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinku

  • KW
  • 2016-07-20 14:54:21
Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinku
  • Foto: TV Gawex

20 lipca w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbył się Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie spotkali się wszyscy starostowie, dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z naszego regionu oraz Anna Mieczkowska, Marszałek Województwa, która odpowiada za politykę społeczną.

Powodem zwołania dzisiejszego spotkania było zajęcie stanowiska w sprawie projektu poselskiego zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 czerwca 2015 r. Konwent został zwołany w trybie pilnym. Związany jest z między innymi z projektem ustawy o wychowaniu w rodzinnej pieczy zastępczej. To samorządy powiatowe odpowiadają za to, co jest związane z pieczą zastępczą, a projekt zaproponowanej ustawy budzi nasz ogromny niepokój - informuje nas Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis. W projekcie ustawy zapisano, że placówki opiekuńczo-wychowawcze nie mogą funkcjonować z innymi placówkami związanymi z polityką społeczną, oświatą, lecznictwem. Na te zmiany mamy tylko 12 miesięcy. Zachodzi więc obawa, że przyjęcie takiej ustawy spowoduje, że za chwilę nie będziemy w stanie realizować tych zadań ze względu na takie zapisy - dodaje starosta.

W związku z tym starostowie oraz dyrektorzy przygotowali wspólne stanowisko w tej sprawie, które dzisiaj raz jeszcze omawiali w Szczecinku. Proponują oni między innymi wprowadzanie tych zmian do końca 2020 roku. Przygotowanie 12-miesięczne nie jest możliwe do realizacji. Tym bardziej, że te zmiany w ustawie dotyczą wiele innych placówek, także na poziomie gmin - informuje starosta.

Relacja ze spotkania jutro (21.07) w TV GAWEX. Zapraszamy!

Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinku

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: