Obwodnica Szczecinka w trakcie projektowania i konsultacji

  • KW
  • 2016-07-20 12:46:44
Obwodnica Szczecinka w trakcie projektowania i konsultacji
  • Foto: GDDKiA

Obwodnica Szczecinka od wielu lat jest jednym z ważniejszych tematów poruszanych w naszym mieście. Na jej wybudowaniu zależy nie tylko władzom miasta, ale i samym mieszkańcom. I choć do jej wybudowania jest bliżej niż dalej, w szczecineckim magistracie cały czas trwają rozmowy mające na celu uściślenie wszystkich danych dotyczących budowy.

Historia budowy obwodnicy Szczecinka sięga lipca 2013 roku kiedy to do naszego miasta przyjechała ówczesna Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska i w jednym ze spotkań poinformowała, że prawdopodobnie doczekamy się obwodnicy w ciągu drogi S11. O inwestycję zabiegano już o wiele wcześniej, dlatego też wiele osób deklarację pani minister przyjęło bez przekonania. Do tematu powrócono w sierpniu 2014 roku, gdzie najważniejszą od setek lat inwestycję dla Szczecinka ujęła w swoich planach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Sprawa nabrała tempa i realnych kształtów pod koniec tego samego miesiąca, kiedy to ogłoszono dwuetapowy przetarg, do którego stanęło 19 firm z różnych części Europy i z Polski.  W chwili obecnej firma jest już wyłoniona, jednak rozmowy na temat planów nadal trwają. W tej chwili trwają prace projektowe i konsultacje. Staramy się możliwie zoptymalizować i zastosować włączenia, rozwiązania w obrębie węzłów - mówi nam Daniel Rak, Wiceburmistrz Szczecinka.

W zeszłym tygodniu, projektant po raz kolejny przedłożył włodarzom naszego miasta wersje planów ''prawie poprawionych''. Nie do końca zgadzamy się z pewnymi rozstrzygnięciami. Dużo uwag mamy w obrębie ulicy Prusa przy węźle centrum, a także spraw związanych z drogami wspomagającymi, które będą miały zapewnić ciągłość układów komunikacyjnych - dodaje D. Rak. Później docelowo trzeba będzie to wszystko utrzymywać, dlatego oprócz rozmów o planach, trwają jeszcze porozumienia w sprawie kto później będzie tymi drogami wspomagającymi zarządzał. Jest także sporo spraw dodatkowych np. związanych z problematyką wód deszczowych. Jak zaznacza nasz rozmówca, to ogromny projekt wart 340 milionów złotych, dlatego jego zakres jest trudny do uzgodnienia i potrzeba dużo wysiłku na jego realizację.

Według władz naszego miasta przetrzymanie dokumentacji dotyczącej obwodnicy przez ten miesiąc w szczecineckim ratuszu wpłynie korzystnie, gdyż cały plan będzie bardziej optymalny w swoich rozwiązaniach dla mieszkańców. W chwili obecnej generalny wykonawca cały czas prowadzi rozmowy dotyczące lokalizacji swoich baz, ma już urządzone swoje biura, wynajmuje już pomieszczenia i place pod swoje maszyny, więc można powiedzieć, że prace nad obwodnicą już się powoli rozpoczęły i trwają równolegle z rozmowami w ratuszu. Teraz wszystko po stronie wykonawcy. Jeśli spełni on szybko nasze postulaty, tym szybciej zakończą się prace projektowe i będzie można uzyskać pozwolenie na budowę - przyznaje Daniel Rak.

Przypomnijmy, obwodnica Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S-11 będzie przebiegała po wschodniej części miasta i będzie miała długość 12 km. Na włączeniach w istniejącą DK nr 11 zostaną zlokalizowane ronda - jeden koło Turowa, a drugi nieopodal byłej strzelnicy garnizonowej w kierunku Koszalina. Na samej obwodnicy wybudowane zostaną dwa węzły drogowe "Szczecinek Centrum" i "Szczecinek Wschód". 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: