Na obradach Zarządu Powiatu Szczecineckiego o przyjęciach do szkół oraz o zakupie psa śledczego dla KPP

  • KW
  • 2016-07-12 09:26:26
Na obradach Zarządu Powiatu Szczecineckiego o przyjęciach do szkół oraz o zakupie psa śledczego dla KPP
  • Foto: TV Gawex

Porządek ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Szczecineckiego był wyjątkowo długi. Obrady zapoczątkowały sprawy związane z edukacją.

Choć wakacje trwają w najlepsze, to już 13 lipca 2016 roku komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkół. Dlatego też dyrektorzy placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat szczecinecki, przedstawili zarządowi proponowane przez nich ilości uczniów i oddziałów na rok szkolny 2016/2017 oraz odnieśli się do wstępnych wyników matur podsumowujących rok szkolny  2015/2016.

Uchwały, które podjął zarząd, dotyczyły m.in.: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę kuchni wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego w internacie Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze; dokonania zmian w budżecie powiatu szczecineckiego na rok 2016 – przeniesiono wydatki z rezerw budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół nr 6 im Stanisława Staszica oraz na dofinansowanie obchodów rocznicy 70 – lecia istnienia tej placówki - informuje Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Wśród projektów uchwał Rady Powiatu, które zaakceptował zarząd, znalazła się m.in. ta dotycząca finansów - o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu szczecineckiego na rok 2016.

Wśród spraw majątkowych zarząd zdecydował m.in. o:

  •     przyjęciu rozliczenia zadania publicznego pn. „Tenisowy Dzień Dziecka” realizowanego przez Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe;
  •     pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Komendy Powiatowej Policji o sfinansowanie zakupu psa „śledczego” oraz alkomatu;
  •     pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół o dofinansowanie zadania publicznego pn. „Twórcza aktywność jako międzypokoleniowa integracja – plener artystyczny”;

W porządku wczorajszych obrad nie mogło zabraknąć miejsca dla polityki transportowej powiatu. Zarząd zapoznał się z informacją o zgłoszeniu inicjatywy ustawodawczej dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, a także ofertą opracowania diagnozy sytuacji rynkowej PKS Sp. z o. o. - podsumowuje P. Rozmus.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: