PKS Szczecinek na sprzedaż. Powołano zespół ds. zbycia udziałów spółki

  • KW
  • 2016-07-06 14:21:02
PKS Szczecinek na sprzedaż. Powołano zespół ds. zbycia udziałów spółki
  • Foto: TV Gawex

Wszystko wskazuje na to, że szczecinecka Spółka Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, której właścicielem jest powiat szczecinecki, zostanie sprzedana. O takich planach poinformował na ostatniej sesji Rady Powiatu Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis. We wtorek (05.07) powołany został zespół do opracowania założeń formalnoprawnych i organizacyjnych zbycia udziałów w PKS Szczecinek.

Spółka potrzebuje kapitału, około 3 milionów złotych, na nowe autobusy, nowe przewozy i zabezpieczenie przewozów w powiecie i gminie Szczecinek. Samorząd powiatowy nie ma wolnych środków na to, aby dokapitalizować spółkę. Nie przez to, że nie chce, tylko przez to, że realizuje wiele innych przedsięwzięć, które się dzieją w zadaniach podstawowych powiatu - wyjaśnia w rozmowie z nami Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis i zaznacza, że aktualnie Spółka PKS Szczecinek jest dobrze zorganizowana. Zatrudnienie w spółce jest wystarczające, pracuje tam około 90 osób, mamy kontrakt na przewozy zagraniczne, w minionym tygodniu PKS wygrał przetarg na przewozy w gminie wiejskiej Szczecinek dzieci i młodzieży od września. Uczestniczymy także w przetargu w gminie Biały Bór, przygotowujemy dokumenty do gminy Barwice oraz Borne Sulinowo. Mamy nadzieję, że zdobędziemy pewien portfel zamówień na transport w roku przyszłym. Udało nam się także sprzedać działkę po byłym dworcu przy ulicy Kaszubskiej za 1 mln 800 tysięcy złotych, gdzie kwota ta zostanie przeznaczona na pewne bieżące zobowiązania - informuje K. Lis.

Wyżej wymienione aspekty dotyczą jedynie bieżącego funkcjonowania spółki. Jeśli jednak chodzi o dokapitalizowanie, starosta zaproponował na spotkaniu Zarządu Powiatu Szczecineckiego rozpatrzenie możliwości zbycia udziałów spółki. Wszystko po to, aby spółka funkcjonowała, był transport w szkołach, a także po to, aby robił to prywatny podmiot - mówi nasz rozmówca. Zgromadzenie wspólników rekomendowało rozpoczęcie procedury zbycia spółki - dodaje. Procedura zbycia spółki będzie czasochłonna i potrwa kilka miesięcy. Niebawem zlecona zostanie analiza finansowa PKSu firmie konsultingowej, która powinna być gotowa do końca sierpnia. Wówczas mając taką ocenę zostanie ona przedłożona, wraz z wnioskiem o podjęcie uchwały na zbycie 100% udziałów w Spółce PKS Szczecinek, radnym Rady Powiatu Szczecineckiego.

Wczoraj (05.07) został powołany zespół do opracowania założeń formalnoprawnych i organizacyjnych zbycia udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Szczecinku. W skład zespołu weszły następujące osoby: z ramienia Starostwa Powiatowego: Przewodniczący Zespołu – Marek Kotschy, Wiceprzewodniczący Zespołu – Zofia Białkowska, Członek Zespołu – Aleksander Leszczyński, Członek Zespołu – Beata Maciejewska, Członek Zespołu – Maciej Łoziński oraz z ramienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku: Członek Zespołu – Halina Mozelewska oraz Członek Zespołu – Leonarda Dudkowska.

Dobrze byłoby wszystkie procedury zakończyć do 31 grudnia 2016 roku tak, aby spółka od nowego, 2017 roku, była własnością prywatnego podmiotu. Ufam, że wszystko się uda, już dziś mam wiele telefonów i pytań odnośnie sprzedaży. Jeśli jednak się nie uda, będziemy musieli myśleć, jak inaczej problem rozwiązać. Nie chciałbym podejmować restrykcyjnych decyzji, takich jak całkowita likwidacja spółki - podsumowuje Krzysztof Lis, Starosta Powiatu Szczecineckiego. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: