Więźniowie ze Szczecinka również ruszą do pracy w hali produkcyjnej

  • KW
  • 2016-07-04 11:49:43
Więźniowie ze Szczecinka również ruszą do pracy w hali produkcyjnej
  • Foto: TV Gawex / w tym miejscu powstanie hala produkcyjna

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało i wdrożyło w życie program ''Praca więźniów''. Opiera się on na trzech filarach: budowie 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych i aresztach śledczych w całej Polsce, rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz na ulgach dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają osadzonych. Także szczecinecki zakład karny został objęty tym programem i niebawem na terenie placówki wybudowana zostanie hala produkcyjna.

Utrzymanie więźnia kosztuje 3150 zł. i kwota ta ciągle wzrasta. Jednocześnie około 70% więźniów nie pracuje. Dlatego też Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło wprowadzić pilotażowy program pracy więźniów. Program składać się będzie z trzech filarów: program budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, w pierwszym filarze zakładane jest zrealizowanie w latach 2016-2023 programu budowy 40 hal przemysłowych przy zakładach karnych, w których będą mogli pracować więźniowie. Środki będą pochodzić z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Środki na ten Fundusz pochodzą z potrąceń z wynagrodzeń więźniów, zatem program nie będzie finansowany z pieniędzy podatników.

Drugi filar polega na rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Obecnie więźniowie mogą wykonywać na rzecz samorządów jedynie prace porządkowe. Wprowadzenie nowej regulacji pozwoli samorządom na uzyskanie wsparcia więźniów przy wykonywaniu wszelkich zadań samorządu, o ile będą je wykonywały podmioty wskazane w odpowiednim przepisie.

Ostatni filar dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów. Ulga ta obecnie funkcjonuje jako dotacja dla przedsiębiorcy i finansowana jest ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Zwiększenie kwot potrąceń z wynagrodzeń więźniów na ten fundusz sprawi, że większa liczba przedsiębiorców będzie zainteresowana współpracą z zakładami karnymi celem zatrudnienia więźniów w 40 halach wybudowanych w ramach programu.

Jedna z takich hal o powierzchni 400 metrów kwadratowych powstanie przy Zakładzie Karnym w Szczecinku. Zatrudnienie tu znajdzie około 40 osób, natomiast w zakładzie aktualnie przebywa 184 osadzonych. Na razie nie wiadomo o jakim profilu będzie odbywała się produkcja, gdyż na rozpoczęcie działalności w ZK nie zdecydował się jeszcze żaden przedsiębiorca. Rekrutacja osadzonych będzie się odbywała na zasadzie dobrowolności, jednakże nie zabraknie również weryfikacji przez poszczególne działy. Wiadomo, że skazani odbywają swoją karę za różne przestępstwa - podsumowuje mjr Zygmunt Karasiński z Zakładu Karnego w Szczecinku.

Komentarze (1)

Mieszkaniec 2016-07-07 16:48

Ludzie! 3150 ja też tam chcę, po co pracować za najniższą krajową.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: