Mieszkania komunalne w Szczecinku bez podwyżek czynszów

  • KW
  • 2016-06-30 12:17:59
Mieszkania komunalne w Szczecinku bez podwyżek czynszów
  • Foto: ZGM TBS Szczecinek

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Szczecinek, która odbyła się 27 czerwca, padła propozycja zamrożenia na jakiś czas czynszów za użytkowanie mieszkań komunalnych w Szczecinku. Okazuje się, że propozycja ta jest jak najbardziej realna oraz poparta analizami i wskaźnikami, które miasto w ostatnim czasie osiągnęło.

Kilka lat temu radni ustalili wieloletni program gospodarowania zasobami mieszkaniowymi miasta i poprzez ten program ustalono cel, którym było dojście do pewnego poziomu czynszu. Oczywiście nie było to przyjemne dla mieszkańców - użytkowników mieszkań komunalnych. Rokrocznie następował wzrost kosztów związanych z utrzymaniem naszych mieszkań. Natomiast dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy odpowiadamy na pytanie czy ten program nie osiągnął już wyników, które nas satysfakcjonują - mówi nam Wiceburmistrz Miasta Szczecinek Daniel Rak. Dzisiaj w Szczecinku każdy mieszkaniec płaci 2,7% wartości odtworzeniowej metra kwadratowego mieszkania. Cena jednego metra kwadratowego mieszkania jest ustalana każdego roku przez wojewodę danego województwa i w województwie zachodniopomorskim aktualnie wynosi ona około 3600 złotych. Oznacza to też, że za taką kwotę średnio można wybudować metr kwadratowy budynku. Dla Szczecinka ten poziom został ustalony na wysokości 3200 złotych i za pomocą odpowiedniego wzoru ZGM ustala ceny czynszów i wdraża je w życie - wyjaśnia Daniel Rak. 

Ustalony kilka lat temu program zakładał dojście do 3% wartości odtworzeniowej nieruchomości. Jednak biorąc pod uwagę bilans Spółki ZGM TBS Szczecinek, ilość remontów i przeprowadzenie rewitalizacji budynków można powiedzieć, że bez wzrostu czynszów będzie można nadal prowadzić dobrą politykę mieszkaniową i wszystko wskazuje na to, że przez najbliższe trzy lata czynsze zostaną zamrożone. Osiągnęliśmy zamierzony efekt, a mianowicie w Szczecinku wyremontowano 164 kamienice zarządzane przez różnych zarządców. Zbudowano przez ten program solidne fundusze remontowe. Poziom zgromadzonych środków jest duży i widać, że nie należy już podnosić finansowych uciążliwości naszym mieszkańcom - podsumowuje Daniel Rak. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: