Nowo wybrane dyrektorki, sprzedaż działek oraz inwestycje w szpitalu

  • KW
  • 2016-06-25 10:10:08
Nowo wybrane dyrektorki, sprzedaż działek oraz inwestycje w szpitalu
  • Foto: TV Gawex

W czwartek (23.06) po raz kolejny obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego, który zajął się kilkoma ważnymi kwestiami związanymi między innymi z wybraniem dyrektorów placówek, sprzedażą działek na Świątkach, a także z inwestycjami w szczecineckim szpitalu.

Obrady zapoczątkował bardzo miły akcent powierzenia stanowisk nowo wybranym dyrektorom placówek podległym starostwu – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Jana Brzechwy w Szczecinku. Obowiązki dyrektora pierwszej z instytucji sprawować będzie Dorota Patkowska, natomiast drugiej Barbara Zasada. Wspomniane panie obejmą rzeczone stanowiska na okres kolejnych pięciu lat szkolnych, a więc do 2021 roku - informuje Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku. 
Następnie Zarząd ustalił formy przetargu na sprzedaż czterech działek w Świątkach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Ustalono cenę wywoławczą nieruchomości oraz wysokość wadium w przetargach. Powrócono do drogi powiatowej łączącej Mosinę ze Szczecinkiem, która zostanie przebudowana na odcinku o długości 2,20 km. Zarząd przeprowadził rutynowe procedury zmierzające do wyłonienia wykonawcy, który w ramach przetargu przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Warto przypomnieć, iż koszt inwestycji oszacowano na 3 300 000,00 zł. Na rzeczone przedsięwzięcie Powiat Szczecinecki otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z rezerwy mostowej w wysokości 1 660 194,00 zł, co oznacza 50% wsparcie, przy 50 % udziale własnym oraz kolejne 415 756,75 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Swój udział w zadaniu będzie mieć również gmina Szczecinek, która partycypując  w kosztach dołoży 200 000,00 zł.

Zarząd wyraził również zgodę na realizację dodatkowych inwestycji w budynku szczecineckiego szpitala. Mowa tu o remoncie poszycia nieszczelnego dachu. Prace polegać będą na  przełożeniu dachówki ceramicznej wraz z wykonaniem nowej izolacji przeciwwilgociowej oraz obróbek blacharskich w obrębie nad salą operacyjną - dodaje P. Rozmus. Orientacyjny koszt inwestycji oszacowano na 100 000,00 zł brutto. Drugim przedsięwzięciem będzie wykonanie dodatkowych pomieszczeń tj.: pokoje gościnne, szatnie, magazyny w obrębie strychu przy oddziale pediatrii. Tu koszt oszacowano na 150 000,00 zł brutto. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: