Praca z pasją doceniona

  • KW
  • 2016-06-23 12:04:15
Praca z pasją doceniona
  • Foto: Piotr Rozmus/Starostwo Powiatowe Szczecinek

Wyróżnienie za wkład w rozwój rodzinnej opieki zastępczej dla Powiatu Szczecineckiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Wszyscy doskonale wiemy, jak ważna w życiu dziecka jest rodzina, jak istotny wpływ ma na jego wychowanie - fizyczny, ale przede wszystkim psychiczny rozwój. To rodzice zaspokajają podstawowe potrzeby emocjonalne, fizyczne i społeczne dziecka, chronią je i uspołeczniają. To rodzice przekazują system wartości i norm oraz dostarczają modele zachowań, które stanowić będą bazę dla przyszłych relacji interpersonalnych. Co jednak, gdy rodzina nie jest w stanie spełnić swoich podstawowych funkcji wychowawczych...?

Powiat Szczecinecki i PCPR w Szczecinku od lat wkładają bezcenną, pełną pasji pracę aby dzieciom, które z różnych względów nie mogą dorastać w rodzinach biologicznych zorganizować pieczę zastępczą. Niezmiernie miło nam poinformować, że włożony trud został doceniony, ponieważ wczoraj tj. 22 czerwca starosta szczecinecki Krzysztof Lis oraz dyrektor PCPR Małgorzata Kubiak – Horniatko odebrali z rąk Przewodniczącej Zarządu Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej Edyty Wojtasińskiej wyróżnienie – Za wkład w rozwój rodzinnej opieki zastępczej oraz podejmowanie wysiłków, aby dobrze realizować zapisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - informuje z radością Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Zadania PCPR to nie tylko prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, ale to również cały szereg innych, niezmiernie ważnych zadań, za realizację, których odpowiada sztab doskonale przygotowanych ludzi. Warto przypomnieć, iż niedawno w powiecie szczecineckim powstał kolejny rodzinny dom dziecka, gotowy zaoferować swoim podopiecznym wszystko, czego potrzebują. To już czwarta rodzina, z którą powiat szczecinecki podpisał taką umowę. Jest to pewna nasza polityka związana z wychowaniem dzieci w rodzinach zastępczych. Cieszę się ogromnie, że wraz z dyrektor PCPR Małgorzatą Kubiak-Horniatko udaje się nam takie rodziny przygotować - mówi Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis.

O rodzinnych domach dziecka i pieczy zastępczej rozmawialiśmy w jednym z naszych wydań programu Gość Dnia z Małgorzatą Kubiak-Horniatko, dyrektor PCPR. Materiał wideo dostępny powyżej.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: